Tablett minskar besvären av gluten

En tablett gör det möjligt för glutenkänsliga personer att äta små mängder gluten utan att få symtom som gaser i magen, diarré och magont. Tabletten är ett resultat av en studie vid Örebro universitet som presenterats vid en vetenskaplig konferens i Chicago av Örebroforskaren Julia König.

Tabletten innehåller ett specifikt enzym, Aspergillus niger-derived prolyl endoprotease (AN-PEP), och tas tillsammans med måltider där gluten ingår och hindrar en betydande del av glutenet från att nå tunntarmen.

– Det här ämnet gör det möjligt för glutenkänsliga personer att känna ökad trygghet, exempelvis när de är ute med vänner på restaurang och inte kan vara säkra på om det de äter verkligen är fritt från gluten, säger Julia König, studiens huvudförfattare och forskarassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro.

Julia König betonar att hennes forskarteam i studien inte testade enzymet på personer med celiaki, eftersom gluten även i mycket små mängder kan ge upphov till långvariga problem för dessa patienter. Hennes rekommendation är därför att glutenpatienter inte ska se det här enzymet som något som kan hjälpa dem att börja äta gluten igen. Men om personer med celiaki av misstag fått i sig gluten kan tabletten hjälpa minska symtomen.