Symtomen ska tas på största allvar

Att få allvarliga allergiska reaktioner av fysisk ansträngning är ovanligt, men personer med någon form av matallergi har större risk att drabbas.

Det som Mia Jonsson drabbats av, i artikeln nedan, heter på läkarspråk ansträngningsutlöst anafylaxi, berättar Adriana Hiller, specialistläkare inom lungsjukdomar och verksam vid Arbets- och Miljömedicin Syd i Lund.

– Det är en typ av anafylaxi som kan drabba i samband med intensiv träning, antingen oberoende av intag av föda eller i nära relation till födointag. I det senare fallet kallas tillståndet för födoämnesberoende ansträngningsutlöst anafylaxi.

Får man de symtom som Mia beskriver är det viktigt att så snart som möjligt söka hjälp, säger Adriana Hiller. Symtomen ska tas på största allvar.

– Vi vet i dag att ansträngningsutlöst anafylaxi är ett relativt sällsynt tillstånd, som kan drabba människor i alla åldrar, av båda könen och är vanligare bland individer med ärftlig ökad risk för allergiska reaktioner.

Samverkande faktorer

Individer som är överkänsliga mot födoämnen, men som vanligtvis inte reagerar med kraftiga allergiska symtom, kan reagera med anafylaxi när de utsätts för samverkande faktorer. Det kan vara ansträngning, samtidig infektion, kraftig avkylning, alkoholhaltiga drycker, menstruation, stress, läkemedel (som till exempel magnecyl, ipren, voltaren) och höga pollennivåer.

Man kan klara sig ett halvt liv utan att drabbas, det första anfallet kan komma i vuxen ålder, som en blixt från klar himmel.

Hos vissa kan kombinationen av ett visst födoämne och kroppsansträngning utlösa en särskilt kraftig reaktion, berättar Adriana Hiller. Exempel på sådana livsmedel är skaldjur, tomater, jordnötter, vete, majs, frön, mjölk, sojabönor, sallad, grapefrukt, ärtor, bönor, ris och kött.

Internationell forskning har visat att tidsintervallet mellan födointag och den fysiska ansträngningen vanligen varit mellan en halv och två timmar.

– Symtomen kan komma inom tio minuter till en timme efter den fysiska ansträngningen, berättar Adriana Hiller.  Och det är inte bara hårdträning som kan utlösa reaktioner, även låg och måttlig fysisk aktivitet kan utlösa anfall. Till exempel ett träningspass, en promenad, en cykeltur, till och med trädgårdsarbete eller liknande.

Om du är överkänslig mot något födoämne kan du efter träningspasset eller joggingturen på sommaren vara försiktig med att svalka av dig med iskall dryck. Kalla drycker/kraftig avkylning kan i kombination med allergi mot födoämnen orsaka en anafylaxi.

Veteprotein-teorin

Det har funnits ett antal patienter där man inte blivit helt klara över vad som orsakat deras anafylaktiska reaktioner, berättar Adriana Hiller.

– Vi gick igenom deras patienthistorier ännu en gång och gjorde speciella tester. Då hittade vi flera som hade en känslighet mot vete, trots att de kanske inte känt några symtom när de åt livsmedel med vete. Det gällde särskilt dem som är allergiska mot gräspollen. Det finns en korsreaktivitet mellan vete och gräspollen, som hör till samma växtfamilj.

Ett speciellt veteprotein, omega-5 gliadin, kan ge svåra anafylaktiska symtom enbart i samband med fysisk ansträngning.

Har du upplevt symtom som liknar de som Mia Jonsson berättar om i artikeln ska du i första hand ta kontakt med din husläkare. Där kan du få en remiss till en allergimottagning där du kan få göra ett specifikt vete-test. Visar testet positivt ska man undvika mat som innehåller vete fyra timmar före fysisk ansträngning. För säkerhets skull också några timmar efter träningen eller löprundan. Det gäller inte bara elitidrottare, även dem som vardagsmotionerar.

Den här typen av känslighet mot vete ska absolut inte förväxlas med glutenintolerans, celiaki, säger Adriana Hiller.

Anafylaxi

Anafylaxi är ett livshotande tillstånd som bland annat innebär andningssvårigheter, blodtrycksfall och chock.
Symtom enbart från huden (klåda, nässelutslag), ögonen (rodnad, klåda), näsa (snuva, nysningar) och mun/magtarmkanal (läppsvullnad, klåda i gom, illamående) är inte detsamma som anafylaxi.

Text Susanna Hauffman Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php