Stöd från Postkodlotteriet

Nu är Astma- och Allergiförbundet en av Postkodlotteriets förmånstagare. Det innebär att förbundet i framtiden kommer att få ett årligt välkommet ekonomiskt stöd till verksamheten. Storleken på detta stöd bero på hur framgångsrika förbundet och forskningsfonden kommer att vara i den egna insamlingsverksamheten. Ett ökat ekonomiskt stöd från allmänheten kommer också att innebära mera pengar från Postkodlotteriet. Stödet från lotteriet kommer också att öka om förbundet kan bidra till en ökad försäljning av lotter.

Men det handlar inte bara om pengar. När förbundet blir en del av Postkodlotteriet kommer organisationen också bli mera exponerad i samband med lotteriets aktiviteter på TV och genom trycksaker. Det kommer säkert att öka intresset för vår verksamhet och gynna förbundet på många sätt.

Jag ser denna framgång för förbundet som en bekräftelse på att Astma- och Allergiförbundet betraktas som en säker och förtroendegivande kanal till allmänheten, att vår ställning som företrädare för människor med allergiska sjukdomar är stark.

På det här sättet blir det ännu mera meningsfullt för medlemmar i Astma- och Allergiförbundet att engagera sig i Postkodlotteriet genom att köpa lotter. Genom att delta i lotteriet ger man i framtiden också ett stöd till förbundets arbete för människor med allergiska sjukdomar.

Text Ingalill Bjöörn