Söker svar i Sveriges största allergistudie

Som blivande barnläkare fick forskaren Christina West upp ögonen för ett då nytt område – hur bakterier i tarmfloran kan påverka om barn blir allergiska. I dag är hon med och driver Sveriges största barnallergistudie.

Då, i slutet av 1990-talet, var tarmflora och allergiutveckling ett nytt område.
– Som barnläkare fick jag frågan om jag ville forska och fastnade för en studie om huruvida bakterietillförsel till barn kan påverka immunförsvaret till att utveckla tolerans och minska risken för allergi. Det kändes nytt och spännande. I dag har intresset för området exploderat!

Det berättar Christina West, barnallergolog och docent i pediatrik vid Umeå universitet.
Hennes intresse för medicin och människokroppen har funnits med så länge hon kan minnas. Under läkarutbildningen valde hon att inrikta sig på barn.

– En fråga jag ofta fått från föräldrar med allergiska barn som väntar syskon är ”vad kan jag göra för att förhindra att mitt barn blir allergiskt?”. Det har blivit grunden i min forskning – varför barn blir allergiska och hur vi skulle kunna förhindra det.

I en av de studier Christina West och andra forskare ligger bakom undersöker de om det går att förebygga allergi genom att smörja in barn som fötts med kejsarsnitt med tarm- och underlivsbakterier från mamman. Barn föds nämligen med ett otränat immunförsvar som behöver utsättas för en mängd olika mikrober för att lära sig att reagera på ”rätt” saker.

Christina West ansvarar även för en ny forskningsstudie som går ut på att försöka få mjölkallergiska barn att lära sig tåla mjölk, med hjälp av en metod som kallas oral immunterapi.

– Att kunna förebygga allergi är förstås det allra, allra bästa. Men för de barn som redan utvecklat allergi, i det här fallet mot mjölk, hoppas jag och mina kollegor kunna hitta en framgångsrik behandling.

För att få mer kunskap om vad som händer när allergier utvecklas har hon varit med och startat NorthPop. Det är en stor befolkningsstudie där 10 000 barn och deras familjer ska följas från graviditeten till sju års ålder. Bakterier och andra mikroorganismer från barns hud, mun och tarm samlas in tillsammans med information om livsstils- och omgivningsfaktorer.

– Det blir Sveriges största allergistudie. Förhoppningen är att vi hittar friskfaktorer som kan hjälpa till att förebygga allergisjukdom. Immunsystemet är så pass komplext att det inte räcker att fokusera på en faktor, vi måste hitta en kombination av flera olika. Och för att göra det gäller det att ha tillgång till mycket information – och mycket tålamod.

Var hon hittar det tålamodet? I skidspåret till exempel, som turligt nog går utanför hennes dörr.
– Jag älskar att åka skidor. Men också att sjunga i vokalensemble och resa, något jag längtar efter att kunna göra snart igen, säger hon.

Text Zandra Zernell Foto EdelPhoto