SL tar bort nötterna

Stockholms Lokaltrafik har beslutat att ta bort alla påsar med hela nötter ur Selectas sortiment i automaterna på sina stationer. Detta efter att Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län väckt frågan i trafikförvaltningens samverkansråd. Arbetet med att ta bort nötpåsarna, vilket även medför att automaterna måste byggas om för annan produkt, kommer att påbörjas under oktober och beräknas vara klart under november.