Så anmäler du en restaurang

Lagen säger att restauranger och kaféer ska känna till om maten de serverar kan orsaka allergiska reaktioner hos gäster med matallergi. Men vad händer om du ändå serveras fel mat? Mona Bach, livsmedelsinspektör i Stockholms stad, reder ut vad som gäller.

Vilka skyldigheter har kaféer och restauranger när det gäller gäster med matallergier?

– För serveringsställen finns det en bestämmelse som säger att om en gäst undrar vilka allergener maten innehåller ska restaurangen kunna lämna information om de 14 särskilda ämnen som orsakar flest allergiska reaktioner. Det kan ske muntligt eller skriftligt. Dessutom ska det finnas lättillgänglig information om hur gästen kan få tillgång till uppgifterna, till exempel genom en skylt med texten ”om du har allergier, fråga personalen” i nära anslutning till menyn.

Vilken lagstiftning handlar det om?

– Bestämmelser i informationsförordningen anger bland annat att restauranger ska kunna ge information om allergener i icke färdigförpackad mat som serveras. Men det finns också bestämmelser i hygienförordningen som innebär att restauranger ska servera säker mat och skydda den mot kontaminering, till exempel att maten inte kommer i kontakt med en allergen som orsakar allergi hos en allergisk gäst.

Hur går jag till väga för att anmäla att jag serverats mat jag inte tål?

– I första hand är det bra att kontakta restaurangen, eftersom ansvaret ligger hos företaget. Men det är också bra att kontakta kommunens livsmedelskontroll. Det går ofta att göra via e-post, telefon eller via en egen e-tjänst, om kommunen har en sådan. Det kan vara bra att använda just e-tjänsten, eftersom det ofta ställs frågor som gör att all viktig information om händelsen kommer med.

När är det bra att göra en anmälan?

– Du har ingen skyldighet att anmäla, men om du misstänker att du serverats ett osäkert livsmedel kan det ändå vara bra att göra en anmälan så att inte fler blir sjuka.

Spelar det någon roll om jag fått en allergisk reaktion?

– Nej, det räcker med att serveringsstället brustit mot lagstiftningen på något sätt. Till exempel genom att ha lämnat fel information eller om personalen verkat väldigt okunnig och kanske inte lämnat någon information alls. Sedan är det upp till livsmedelsinspektörerna att göra en bedömning av situationen.

Vad händer när jag gjort min anmälan?

– I Stockholms kommun, och troligtvis i de flesta andra kommuner, görs först en bedömning av klagomålet utifrån uppgifterna i anmälan och vilken erfarenhet livsmedelskontrollen har efter tidigare rutinkontroller hos restaurangen. Om det anses viktigt görs det en inspektion där inspektörerna går igenom rutinerna och kunskapen kring hanteringen av allergener, beroende på vad som hänt. I vissa fall kan det räcka med ett telefonsamtal eller mejl. Efteråt skickas en kontrollrapport till restaurangen. Om det vid inspektionen konstaterats brister, ska dessa åtgärdas och följas upp på något sätt.

Hur får jag veta om restaurangen förbättrat sin hantering av matallergier?

– Om du lämnat din mejladress i samband med anmälan bör du få en bekräftelse på att den tagits emot samt ett ärendenummer, som du uppger när du tar kontakt med livsmedelskontrollen.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php