Rökning på gruppboende fall för länsrätten

Lagar krockar. Rökig arbetsmiljö på ett gruppboende i Eskilstuna har blivit ett ärende för länsrätten. Arbetsmiljöverket anser att kommunen inte gjort tillräckligt för att personalen ska slippa tobaksrök på jobbet.
Det hela gäller ett gruppboende för psykiskt funktionshindrade. Arbetsmiljöverkets inspektörer har funnit att de anställda på ett oacceptabelt sätt utsätts för passiv rökning av rökande boende. Eskilstuna kommun fick ett föreläggande som innebar ett hot om ett vite på 75 000 kronor om arbetsmiljöproblemet inte åtgärdades.

Rökrum räcker inte

Kommunen har försökt hitta en lösning genom att bygga ett rökrum. Det räcker inte, anser dock Arbetsmiljöverket. Situationen har i och för sig förbättrats, men det finns fortfarande boende som röker i sina lägenheter. Kommunen har överklagat till länsrätten, men Arbetsmiljöverket säger i sitt yttrande till rätten att vitet ska stå fast.
Att Arbetsmiljöverket ställer så offensiva krav på åtgärder mot passiv rökning har hittills varit ovanligt.
– Vi tycker att det är angeläget i det här fallet, säger arbetsmiljöinspektör Minke Wersäll till tidningen Du och Jobbet.
Fallet är ett av många exempel på hur svenska arbetstagare fortfarande utsätts för passiv rökning och där problemet är juridiskt komplicerat eftersom olika lagar kolliderar. Tobakslagen säger att det är arbetsgivarens ansvar att se till att ingen arbetstagare utsätts för tobaksrök mot sin vilja medan reglerna om social omsorg i bland annat socialtjänstlagen gör det svårt för kommunen att förbjuda någon att röka i sitt eget hem.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php