Riktad satsning mot farliga kemikalier i möbler

Möbler och inredningsartiklar kan innehålla farliga kemikalier. Det är också ett område där det saknas produktspecifik lagstiftning. Därför pågår nu en särskild riktad åtgärd för att få branschen att bli mer vaksam på oönskade ämnen.

Forskningsinstitutet RISE har fått i uppdrag av regeringen att vara värd för Substitutionscentrum, en ”oberoende kunskapspartner till både näringsliv och offentlig sektor”. Under 2020 gör Substitutionscentrum en särskild riktad satsning för att nå tillverkare, leverantörer och inköpare av möbler och inredningsartiklar. Detta är viktigt inte minst då det inom området saknas produktspecifik lagstiftning, skriver man i ett pressmeddelande.
En stor del av dygnet spenderar vi inomhus och kommer då i kontakt med funktionskemikalier via möbler och inredning. En del av dessa kemikalier vet man är skadliga för både miljö och människors hälsa, bland annat allergiframkallande. Det man framför allt vill komma åt är:

  • Flamskyddsmedel som finns i textilier som soffor, mattor och gardiner.
  • Mjukgörare i plastdetaljer och produkter.
  • Ytbehandlingar (PFAS) i textilier och läder.

Fasa ut de farligaste

Kemisk substitution kan betyda många olika saker. Men som namnet antyder handlar det till stor del om att byta ut ett farligt kemiskt ämne mot ett mindre farligt. Substitutionscentrum erbjuder därför gratis information, rådgivning och utbildning till exempel genom substitutionstrappan där man som företag vägleds steg för steg. Först gäller att identifiera vilka oönskade ämnen som finns i olika produkter och sedan försöka hitta bättre och mer hållbara alternativ. Syftet är att de farligaste ämnena ska fasas ut och helt sluta användas.
– Vårt mål är att få fler företag och offentliga aktörer att komma igång med ett metodiskt och systematiskt arbete för att ersätta farliga kemikalier med bättre alternativ. Substitution av oönskade ämnen är också en förutsättning för att vi ska nå en cirkulär ekonomi. Tillsammans kan vi arbeta för en giftfri miljö och för att stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt, skriver man vidare.

Läs mer här.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox