Rent utan tvättmedel

Det svenska familjeföretaget Swatab har utvecklat en helt ny, klimatsmart och allergivänlig filterlösning för tvättmaskiner.

Tekniken bygger på ett superrent vatten där alla salter och mineraler har plockats bort, det är renare än destillerat vatten. Det enda som är kvar är en vattenmolekyl, där syret är minusladdat och vätet plusladdat. De plusladdade vätejonerna söker sig till den minusladdning de lättast kan haka sig fast vid – smutsen.

Paret Per Hansson och Katarina Klöfveskjöld står bakom Swatab. Ultrarent vatten har funnits länge, och används bland annat till fasadtvätt, fönsterputsning och städning. Per Hansson kom i kontakt med det när han genom sitt måleriföretag sökte efter miljövänliga sätt att fasadtvätta. Men det var allergiproblemen i familjen som fick in dem på spåret med att använda tekniken till tvättmaskiner.

Slipper tvättmedelsdamm

– Både vår son och vår dotter är allergiska mot tvätt- och sköljmedel och Katarina har KOL och astma, berättar Per Hansson. Efter att vi själva använt oss av tekniken i fyra år har Katarinas andning förbättrats betydligt. Hon slipper tvättmedelsdammet som blir kvar i kläderna.

I dag erbjuder Swatab ett filtersystem avsett för större tvättstugor i flerbostadshus, förskolor och äldreboenden. Totalt finns sexton system ute i drift i olika fastigheter, det största systemet omfattar tolv tvättmaskiner. Utveckling pågår också av en mindre modell som skulle kunna användas av enskilda villaägare.

Företaget vann 2016 års Malmö Cleantech City Award.

Text Lena Granström Foto Dreamstime