Ny pollenstation i Dalsland

En station för mätning av pollenhalter har upprättast i Dalsland. Beslutet har tagits av hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland, som också finansierar stationen och den löpande analysen och rapporteringen.

Pollen är den vanligaste orsaken till luftvägsbesvär, och pollenprognoser är viktiga för allergiker för att de ska kunna anpassa medicinering och planera aktiviteter för att undvika symtom. För läkare och annan vårdpersonal är kunskap om pollensituationen viktig när diagnoser ska ställas och information och utbildning ska ges till patienter eller kollegor.
Närmaste pollenstationer har hittills funnits i Göteborg och i Forshaga i Värmland. Analyserna av proverna från Göteborgsstationen omfattar ett område som sträcker sig upp till Uddevalla, och beskriver främst pollenförhållandena för kustklimatzonen.
– Pollenstationen i Dalsland blir därför ett bra komplement och ger allergikern en mer rättvisande bild av pollensituationen inom området, säger Ann-Catrin Frödén, planeringsledare vid hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla.

Bäckefors sjukhus

Vid sitt sammanträde den 29 april beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland att anlita Botaniska Analysgruppen AB i Göteborg för att upprätta pollenstationen och sköta den löpande analysen, allt till en kostnad av 130 000 kronor per säsong. Platsen för pollenstationen blir Bäckefors sjukhus, och personal vid vårdcentralen i Bäckefors ombesörjer att analysmaterialet skickas till Göteborg.
Rapporterna från pollenstationerna publiceras idag på Naturhistoriska riksmuseets webbplats, liksom på SMHI:s webbplats. Länk till informationen hos Naturhistoriska riksmuseet finns även på Västra Götalandsregionens vårdportal på internet, www.1177.se/vgregion. Analyserna från stationerna ligger också till grund för de pollenrapporter från SMHI som många dagstidningar och radiostationer idag publicerar.
Stationen i Bäckefors beräknas vara i drift under maj månad och då kommer rapporter även från denna station att börja publiceras på de nämnda webbplatserna.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php