Ny allergisymbol

Den nya grafiska symbolen för allergi ska symbolisera någon form av ”utslag”. Den är framtagen av Swedish Standards Institute, SIS, i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet och Handisam.
Symbolen är tänkt att användas som en publik information för att ange tillgänglighet för allergiker. Den ingår, tillsammans med tio andra symboler, i kategorin Tillgänglighetssymboler. De övriga är bland annat Begränsad rörelseförmåga, Nedsatt kognitiv förmåga och Teckenspråk.
Även om syftet med en bildsymbol är att den ska ersätta text kommer antagligen allergisymbolen att behöva kompletteras med en förklarande text för att bli användbar.
Den som vill använda symbolen i kommersiellt syfte måste köpa standarden från SIS Förlag AB.