Nu siktar vi framåt

Det här är tiden på året då det brukar blir som tydligast att vi bor i ett avlångt land. Härlig vår med knoppning och fågelkvitter i den södra delen och vinterlandskap med skidor och skridskor i den norra delen. Till årstiden hör också att vi inom vår organisation förbereder och genomför årsmöten i lokala och regionala föreningar. En möjlighet för er alla, som är medlemmar och läser Allergia, att påverka vad din hemförening ska ägna sig åt det närmaste året. Är det regionala frågor, som tillgången till god och jämlik allergivård och tillgänglig kollektivtrafik, eller lokala frågor som bra skolmiljöer, säker skolmat och äldreboende fritt från pälsdjur?

Är du osäker på hur du hittar och kontaktar din lokalförening så gå via Astma- och Allergiförbundets hemsida, välj Förbundet i den övre menyn och därefter Lokala föreningar i vänstra spalten. Vill du ha personlig hjälp att nå din förening kan du kontakta Nina Wikner vid förbundskansliet på 08-506 28 205.

En fråga jag vet att många föreningar kommer att lyfta i sina landsting och regioner är tillgången till allergispecialister. I region Stockholm-Gotland rustar man för demonstration då situationen där är mycket alarmerande. Allergikliniker läggs ner parallellt med att en ökad andel ungdomar ska gå från barn- till vuxensjukvård inom allergologi. Hur ser det ut i ditt sjukvårdsområde, behöver ni också mobilisera och tala om hur situationen ser ut?

På förbundsnivå rustar vi för den kongress som hålls i maj samt för en stor konferens 2020 där fokus ska vara om, och hur, vi kan öka vår tolerans och på så sätt slippa många av våra allergisymtom. Ordet tolerans kan innebära flera saker, att jag genom nya läkemedelsbehandlingar eller nya förhållningssätt ökar min motståndskraft mot det jag möter men också att andra i omgivningen blir mer toleranta mot mig och mina behov. Båda delar bottnar ökad kunskap och ökad förståelse.

I Finland har man redan gjort resan med arbetet för tolerans och satt allergifrågorna samt kunskapsspridning i fokus i hela samhället. Jag kommer att lyfta mer om detta i kommande ledare. Toleranskonferensen kommer att genomföras på ungefär samma sätt som tidigare allergistämmor. Tre parallella spår kommer att finnas riktade mot politik, vård och forskning samt mot medlemmar och allmänhet. Störst resultat tror vi konferensen får om vi når politiker från hela landet då den större delen av vården hanteras av landsting och regioner. Sprid gärna information om att redan nu markera 5–7 februari 2020 i kalendern.

Text Maritha Sedvallson, förbundsordförande