Normalt förekommande arbeten

Astma- och Allergiförbundet kontaktas ofta av människor som har blivit sjuka i astma, allergi eller annan överkänslighet på grund av faktorer i arbetsmiljön. Ofta är det varken lämpligt eller tänkbart för dessa människor att gå tillbaka till sitt gamla arbete och de arbeten som finns på marknaden är inte heller lämpliga

Idag blir en person som inte kan fortsätta i sitt gamla arbete på grund av sjukdom orsakad av arbetet, (t.ex. SHR, sensorisk hyperreaktivitet – doft- och kemikalieöverkänslighet) helt i linje med gällande lagstiftning hänvisad till att ta ett annat ” på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”.

Astma- och Allergiförbundet menar att det inte är rimligt att hänvisa personer som har specifika medicinska besvär som kräver en anpassad arbetsplats till att söka ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete.

Det finns en regeringsrättsdom som säger att ”vidare bör arbeten som är så specifikt anpassade efter en persons medicinska besvär att de endast finns i mycket begränsad uträckning naturligtvis inte anses som normalt förkommande”.

Förbundet har uppvaktat den nya myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen och ställt frågan om hur försäkringskassan tolkar begreppet ”på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten” mot bakgrund av Regeringsrättens dom.

Det är orimligt att kroniskt sjuka människor ska hamna i en moment 22 – situation i det moderna välfärdslandet Sverige!

Text Ingalill Bjöörn