Miljödomstolen avgör om dofter i galleria

Att doftsätta offentliga inomhusmiljöer blir allt vanligare. Just nu pågår ett mål i mark- och miljödomstolen för att avgöra om Solna centrum ska få fortsätta parfymera sin entréluft. Domen väntas bli vägledande för hur lagen ska tolkas.

Den internationella trenden att doftsätta offentliga miljöer i marknadsföringssyfte har redan fått visst fäste i Sverige. Men tidigare i år la miljönämnden i Solna stad ett föreläggande om att doftsättningen av inomhusluften i Solna centrum skulle upphöra med hänvisning till miljöbalken och att det kan vara en olägenhet för människors hälsa. Efter överklagan tog även länsstyrelsen samma beslut. Nu har ägarna, Rodamco, gått vidare till mark- och miljödomstolen. Astma och Allergiförbundet har skrivit ett omfattande yttrande i frågan.
– Vi upplever att kunskapen generellt är bristfällig när det gäller doftöverkänslighet. Eftersom domen kan bli prejudicerande har vi lagt ner mycket arbete med att förse domstolen med sakkunskap. Vi tror att det här måste stävjas innan det blir ett riktigt stort problem, annars är risken att det snart finns överallt, säger Marie-Louise Luther, ombudsman på Astma och Allergiförbundet.

Förorenar inomhusluften

Sex procent av befolkningen har diagnosen doftöverkänslighet, eller sensorisk hyperreaktivitet, SHR, som bland annat orsakar andningssvårigheter, huvudvärk och yrsel. Det finns ännu inte någon behandling för SHR, det enda som hjälper är att försöka undvika dofterna. I ett kunskapsunderlag som nyligen tagits fram av bland annat överläkare Eva Millquist och Astma och Allergiförbundets forskningsfond, nämns en undersökning där 33 procent svarar att de på något sätt besväras av dofter.
I Solna centrum, och många andra köpcenter och gallerior, finns inte bara butiker utan även samhällsservice i form av vårdcentral, bibliotek och kommunkontor.
– Många människor besväras och vissa kan inte gå dit, vi tycker det är fel att utestänga människor på det sättet. Det är orealistiskt att tro att parfymer kan förbjudas helt i samhället, men vi anser att det bör vara förbjudet att doftsätta inomhusluften i offentliga lokaler. Att sprida kemikalier är att förorena luften inomhus, säger Marie-Louise Luther.

FN-konvention

Solna centrums ägare har fört fram möjligheten att låta en av entréerna vara utan doftsättning. Men det löser inte problemet, enligt Marie-Louise Luther.
– Luften i ett köpcenter är gemensam, allt sprids runt genom ventilationen. Och det måste finnas andra sätt att förbättra luften än att tillsätta parfym: mer städning, bättre ventilation, rökfria zoner. Det är inte en lösning att förorena luften ytterligare.
Många doftöverkänsliga är redan idag isolerade, då är det viktigt att samhället står emot, menar Marie-Louise Luther. Inte minst på grund av den FN-konvention som Sverige antagit och som går ut på att riva hinder och underlätta för personer med funktionsnedsättning.
– Det här går i motsatt riktning. Det ska bli intressant att se vad dagens lagstiftning håller för. I dag omfattar miljöbalken bara personer som är ”något känsligare än normalt”, det tycker förbundet är fel. Det borde finnas lagar som även omfattar människor med svår allergi och överkänslighet.
Miljödomstolen kan för närvarande inte svara på när beslut kommer att fattas i ärendet.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php