Miljöbrister i många skolor

Många skolor uppfyller inte miljöbalkens krav på städning och ventilation. Speciellt finns brister i egenkontrollen. Regelbunden tillsyn av skolorna är därför viktigt. Det framgår av en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har genomfört ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan, med fokus på ventilation och städning under 2014– 2015. Syftet med projektet var att miljöbalkens krav på inomhusmiljön i skolorna skulle uppfyllas och ge en förbättrad inomhusmiljö.
Projektresultaten som nu sammanställts visar att den allmänna luftkvaliteten i flertalet av skolorna som inspekterats är relativt bra, men att 15 procent av skolorna har en luftkvalitet som kan påverka elevernas hälsa negativt. Även städningen kan förbättras på många skolor. Här bedömde miljökontoren som utfört inspektionerna att 20 procent av skolorna har för dålig städning. Främst är det städning av ytor på höga höjder som kan bli bättre, samt hur lättstädade lokalerna är.
Resultaten visar också att det finns brister i skolornas arbete med egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontrollen är central för att upptäcka och förebygga problem med inomhusmiljön i skolorna. Det är därför viktigt med fortsatt regelbunden tillsyn av skolorna och att kunskapen om hur inomhusmiljön påverkar hälsan höjs i skolorna.
Brister i inomhusmiljön påverkar alla men speciellt dem med överkänslighet. Brister i städningen kan till exempel göra att allergiska barn får symtom som gör att de har högre frånvaro än andra barn och måste ta mer medicin mot sin allergi. Många barn med överkänslighet skulle klara sin vistelse i skolan bättre om inomhusmiljön uppfyllde de regler som finns.
Projektet omfattade grundskolor och gymnasieskolor. 207 kommuner har inspekterat och rapporterat in resultat från totalt 2 728 skolor vilket motsvarar drygt 40 procent av landets skolor.