Märket som gör det lätt att hitta rätt


Nu har det blivit dags att ställa om ögonen och lära dig känna igen en ny logotyp när du letar efter allergivänliga varor. Asthma Allergy Nordic heter den nya märkningen som är densamma i Sverige, Danmark och Norge.

Sedan 1970-talet har loggan med den flygande svalan och texten ”Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet” signalerat ett tryggt val för personer med allergi och överkänslighet. Urvalet av produkter har hela tiden ökat och omfattar allt från blöjor till målarfärg, men de flesta hittar man inom varugrupperna hygien samt städ och tvätt.
Syftet med märkningen har hela tiden varit att förenkla livet för dig med astma, allergi eller annan överkänslighet i din vardag. Tanken är att det ska vara lätt att välja produkter som är bra ur allergisynpunkt.
Processen går till så att företag som önskar komma ifråga för märkning ansöker och får lämna in dokumentation om innehåll och eventuella tester, beroende på typ av produkt, och den granskas noggrant av experter. Alla specifikationer jämförs med fastställda kriterier.
Sedan ett par år tillbaka pågår en övergång från den svenska Svalanmärkningen till en ny märkning, gemensam med astma- och allergiförbunden i Danmark och Norge. Allergia bad marknads- och kommunikationschefen i svenska Astma- och Allergiförbundet, Helena Färnsten, att berätta mer.

Vad står märkningen för?
– När du ser märkningen på en produkt ska du känna dig säker på att den inte innehåller parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. Produkter med Asthma Allergy Nordic-loggan är bra ur allergisynpunkt, men är självklart bra även för andra som vill undvika parfym och allergener.
– Det är dock viktigt att påpeka att man inte kan ge en fullständig garanti för att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos enskilda individer, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.

Vad är anledningen till att gå över till en gemensam nordisk märkning?
– Vi har en liten marknad i Norden. Att ha tre olika märkningar var inte optimalt, varken för företagen eller för konsumenterna. Det blev administrativt jobbigt för företagen som måste ansöka i tre olika länder, och göra olika förpackningar för de tre märkningarna. En del produkter har tidigare varit trippelmärkta, det har varit otydligt för konsumenterna.
– Nu kan produkterna fritt vandra över gränserna – det kan innebära fler allergitrygga produkter i Sverige som tidigare bara funnits i Danmark eller Norge. Vi tror också att en starkare och synligare märkning kan bli global. Vi har redan produkter i många andra länder än de nordiska, och hoppas att vår märkning ska göra att konsumenter även utanför Norden får lättare att hitta allergitrygga produkter.

Förvinner Svalanmärkningen helt?
– Ja, nu går alltfler företag över till den nya märkningen, men det finns en övergångsperiod, som ser lite olika ut för olika företag. Några företag behöver kanske ändra sin produktionsprocess något, vilket kan behövas när kriterierna kan se lite annorlunda ut i den nya märkningen för vissa produkter. Vår intention är att fasa ut Svalan under 2021.

Kommer den nya märkningen att vara lika pålitlig som den gamla?
– Ja, den kommer att vara lika pålitlig. Målet är fortfarande att göra det lätt för konsumenter att välja rätt, och konsumenter med allergiska sjukdomar eller andra som har en ökad känslighet ska kunna känna sig lika trygga med den nya märkningen som man har gjort med Svalan. Många av de produkter som varit Svalanmärkta, blir ju nu Asthma Allergy Nordicmärkta, och där blir det ingen skillnad för de konsumenter som vant sig vid ett särskilt schampo eller tvättmedel.

”Selected with care” – ”Utvald med omsorg”, står det i den nya loggan, vad innebär det?
– ”Selected with care” berättar att vi lovar omtanke till människor med astma och allergier. I arbetet med märkningen är människors behov alltid i första rummet. Produkterna vi märker är noga kontrollerade av experter med tillgång till den senaste forskningen. Man kan säga att ”Selected with care” summerar både vad vi tror på, vad vi erbjuder och vad vi varje dag kämpar för.

Hur går samarbetet med Danmark och Norge till?
– Vi har alla tre länderna jobbat för att underlätta livet för människor som har olika allergiska sjukdomar, men det praktiska arbetet har kunnat se lite olika ut, vi har till exempel haft olika sätt att jobba med granskningen. Vi jobbar nu för att hitta gemensamma former för vårt samarbete och tar fram gemensamma kriterier för olika produktgrupper.

Tjänar förbunden pengar på märkningen? 
– Vi tar betalt för de kostnader vi har i samband med granskningen. Dessutom betalar företag för att använda vår rekommendation via en royalty på sålda varor. Allt överskott går tillbaka till Astma- och Allergiförbundets arbete för att förbättra livet för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Det gör vi till exempel genom att finansiera forskning, sprida kunskap, dela ut stipendier, bedriva opinionsbildning och stötta lokala astma- och allergiföreningar.

Kommer det att bli fler produkter med märkning?
– Ja, det har det redan blivit, eftersom produkter från tre länder nu samlas under en och samma märkning. Vår förhoppning är såklart att fler företag väljer att allergianpassa sina produkter med hjälp av Asthma Allergy Nordic. Ju mer välkänd den nya allergimärkningen blir, desto fler företag tror vi kommer att vilja använda sig av den för att stärka sitt varumärke.

Text Lena Granström