Många tatueringsfärger allergiframkallande

Nyligen undersöktes ett stort antal tatueringsfärger för allergiframkallande ämnen. Resultaten visar att över 90 procent av testade färger inte klarar lagkraven och att det i över 61 procent fanns allergiframkallande pigment.

Allt fler svenskar skaffar permanenta tatueringar och många gör sina tatueringar utomlands. Som en följd av det ökar också antalet allergiska reaktioner, vilket kan leda till svårläkta eksem och livslånga allergier. En allergisk reaktion kan dessutom uppstå långt efter att tatueringen gjorts.
73 olika färgprover som skänkts av tatuerare eller köpts i butik och på nätet testades i ett nu avslutat samarbetsprojekt mellan Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm, Karolinska Institutet, KTH och Universitet Graz i Österrike.
I 61 procent av dessa färgprover fann man pigment som kan orsaka allergi och även vissa som är helt förbjudna eller anses vara icke lämpliga i tatueringsfärger. I samtliga färger hittades spår av de allergiframkallande metallerna nickel och krom, liksom ett flertal andra allergiframkallande eller giftiga metaller. Minst föroreningar hittades i vita och svarta färger, medan flest potentiellt farliga ämnen återfanns i röda.

Företagens ansvar

Enligt EU-lagstiftning ska produktens etikett bland annat tala om innehåll, tillverkarens namn och adress, bäst-före-datum och hur produkten ska lagras. Det finns även regler kring maxhalter av metaller och föroreningar liksom rekommendationer om att undvika vissa pigment. I dag kan dock vilka tatueringsfärger som helst beställas på nätet och en mycket liten andel är kontrollerade av Läkemedelsverket.
Skillnaden mellan märkena kan vara stor och ett tungt ansvar ligger på tatuerare att inte använda färger som inte registrerats av Läkemedelsverket. Men även i registrerade färger kan det finnas ämnen som är farliga.
– Lagstiftningen på det här området är komplicerat. Läkemedelsverket ansvarar inte för innehållet och granskar heller inte det, utan det är företagen själva som är skyldiga att se till att följa reglerna kring märkning.
Det är en omfattande undersökning som gjorts där man har analyserat innehåll och över 50 procent av testade färger uppfyllde inte kraven när det gäller att specificera ingredienser. Man kan alltså inte lita på innehållsförteckningen på de här produkterna, säger Marie-Louise Lind, yrkeshygieniker på Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm (CAMM).

Hur ska man tänka om man har allergi av något slag och vill tatuera sig?
– Är man allergisk benägen bör man undvika att tatuera sig. Problemet är att det är permanent färgning som kan spridas i kroppen. Vissa pigment som vi hittat är till exempel bara tillåtna i så kallade rinse off-produkter, alltså produkter som man sköljer av, som tvålar, schampo och liknande. Men det är inte bara pigmenten som är problematiska, nästan alla tatueringsfärger innehåller nickel och kontaktallergi mot nickel är mycket vanligt.

Borttagning riskfyllt

Och om man tar bort sin tatuering med laser försvinner inte föroreningarna, endast färgen, berättar Marie-Louise Lind. Laserbehandlingen gör så att tatueringsfärgen kommer ut i lymfan och blodet, men det är inte helt klart hur den här processen går till.
– Det finns få analyser på nedbrytningsprodukterna från tatueringspigment efter laserbehandling, men det är visat att vid laserklyvning av azopigment uppstod restprodukter som är känt toxiska och potentiellt cancerframkallande.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox