Målet är att bota envis hosta

Lungläkaren Össur Emilsson flyttade hit från Island för att jobba med människor med astma och andra lungsjukdomar. Då upptäckte han att många besväras av en kronisk hosta som i många fall kan bli bättre – helt utan mediciner.

För de flesta låter kanske inte kronisk hosta som ett så stort bekymmer. Men för de som lever med det, uppskattningsvis var tionde person i Sverige, kan hostan påverka livet i stor utsträckning. Den insikten fick lungläkaren Össur Emilsson att börja forska på ämnet.

– Kronisk hosta är ett av de svåraste symtomen hos vissa patienter som kommer till oss på lungkliniken, eftersom det kan påverka vardagen i så hög grad. Särskilt under pandemin, då många upplevde hostan som oerhört socialt begränsande, säger han.

Inriktningen på hosta har också en personlig koppling.

– Min mor har haft en ganska svår astma i alla år. Som liten vaknade jag ibland av hennes kraftiga hostattacker. Det fick mig att förstå hur besvärligt det kan vara att ha kronisk hosta, bland annat för att det kan störa nattsömnen.

Össur Emilsson är uppvuxen i Reykjavik på Island. Efter läkarutbildningen flyttade han med sin fru och barn till Sverige för att jobba på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han inledde sin forskarbana med att undersöka sambandet mellan reflux, alltså sura uppstötningar, sömnproblem och astma. Nu forskar han främst om långdragen hosta.

– Ofta beror hosta på bakomliggande sjukdom, till exempel att man har en astma som inte är tillräckligt välbehandlad. Men ibland sitter den kvar hur mycket vi än försöker behandla den. Jag blev nyfiken på varför det är så.

En anledning är att hostreflexen, som är till för skydda våra luftvägar, blivit alldeles för känslig. Men om man får hjälp att dämpa hostan under en tid verkar också reflexen dämpas.

Just nu håller Össur Emilsson och hans forskarkollegor på med en studie på 100 patienter, där de undersöker en ny behandling för att dämpa hosta. Först får patienten identifiera när hostan uppkommer, eftersom det skiljer sig mellan olika personer. Dofter, att prata, sjunga eller äta är vanliga orsaker.

De patienter som lottats till behandlingen får särskilda verktyg för att själva kunna bromsa och kontrollera hostreflexen bättre, bland annat från en fysioterapeut.

På längre sikt hoppas Össur Emilsson att behandlingen, i kombination med de nya läkemedel mot långdragen hosta som är på gång, ska kunna hjälpa patienter att helt bli av med sina problem.

När han inte jobbar eller forskar om hosta – vad gör han då?

– Då och då hälsar vi på släkten hemma på Island. Jag är också ofta ute och springer eller vandrar i naturen. Vi har en vacker natur på Island, men inte lika mycket skog som här i Sverige. Vi brukar skämta om att den som gått vilse i en isländsk skog bara behöver ställa sig upp för att hitta hem igen…

Text Zandra Zernell Foto Jens Sølvberg

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php