Luftvägsregistret visar goda tecken

För första gången visar kvalitetsregistret Luftvägsregistret tecken på förbättring både vad gäller andelen genomförda utandningstester och andelen som bedömt hur de mår med hjälp av validerade frågeformulär, vilket Socialstyrelsen starkt rekommenderar i de nya riktlinjerna.

I många år har uppföljningar av astma- och KOL-vården visat att man trots nationella riktlinjer och rekommendationer inte kunnat erbjuda vare sig en god eller jämlik vård.
Sedan några år tillbaka finns ett nationellt kvalitetsregister, Luftvägsregistret, som ska fungera som ett stöd till vården för att förbättra kvaliteten i astma- och KOL-omhändertagandet i såväl primärvård som specialiserad vård.

Glädjande att vi kan se ett ökat genomslag

För första gången sedan registret startade visade årsrapporten för 2015 på en förbättring både vad gäller andelen som genomfört lungfunktionstest och som bedömt hur de mår med hjälp av validerade frågeformulär, något som Socialstyrelsen starkt rekommenderar i de nya riktlinjer som fastställdes i november förra året. Rapporten visar också att det finns en ökad uppmärksamhet på att patienter ska få strukturerad utbildning för att lättare kunna leva med sin sjukdom. Detta har förbättrats jämfört med tidigare både i primärvården och i den specialiserade vården.
– Det här är en framgång och ett steg närmare god astma- och KOL-vård för alla patienter. Nu hoppas att vi att ännu fler landsting ser till att prioritera registret, säger Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung.
– Det är glädjande att vi kan se ett ökat genomslag. En framgång för luftvägsregistret är en förutsättning för en fortsatt utveckling av vården för personer med astma och KOL, säger Ulf Brändström, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.
Däremot är andelen patienter som röker fortfarande tämligen hög, särskilt bland patienter med KOL, vilket är ett viktigt område att fortsatt arbeta med då detta är en av de viktigaste orsaker både till insjuknande och fortsatt försämring.