Luftvägsbesvär ökar vid höga halter av pollen och åska

Åskvädersastma är ett fenomen som framför allt har noterats i Australien och Storbritannien. Men en ny studie vid Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, och Karolinska institutet visar att luftvägsproblemen ökar även i Stockholm vid åskväder och samtidigt höga pollenhalter.

Studien är den första i Sverige som undersöker sambandet mellan åskvädersrelaterade luftvägsproblem och effekterna av björkpollen. Under 2001 och 2017 har perioden 1 maj–31 september undersökts i Stockholms län, och resultaten visar tydligt en ökning av antalet öppenvårdsbesök på grund av luftvägsbesvär i samband med åskväder.

Samma dag åskvädret ägde rum ökade besöken med 26 procent, och dagen efter med 50 procent. Kraftiga åskväder under perioder när det finns höga koncentrationer av björkpollen i luften tycks alltså försämra luftvägshälsan hos invånarna i Stockholms län.

– I andra länder är det gräspollen som orsakar detta men det har vi inte kunnat se. Däremot hittade vi en ökning av öppenvårdsbesöken när det gäller björkpollen. Vi har inte tittat specifikt på astma utan om man söker för respiratoriska besvär. Det kan vara astmatiska besvär men också att man bara har lite svårt att andas, säger Mare Löhmus Sundström, ekofysiolog verksam vid CAMM och Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

Känt fenomen

Fenomenet har varit känt under lång tid, framför allt i Australien där man haft epidemisk åskvädersastma med katastrofala följder och där man nu inrättat särskilda varningssystem för att varsko allmänheten. 2008 i Melbourne inträffade flera fall av just epidemisk åskvädersastma där människor dog innan ambulanserna hann komma fram.

– I Sverige finns inga kända fall av epidemisk åskvädersastma men vår studie kan ses som ett första steg i att visa att det finns ett samband mellan luftvägsbesvär, pollen och åskväder.

Det som händer är att pollenkorn dras upp i luften när ett åskväder bildas, för att sedan spricka och bilda små fragment som senare sveps ner mot marken med hjälp av kalla, torra vindpustar (som ofta kommer precis innan regn). Så småningom når det ansiktet och eftersom pollenpartiklarna är så små kan de tränga djupt in i lungorna och utlösa ett astmaanfall. Även personer som tidigare aldrig haft astma kan drabbas.

– Det man har sett i de här epidemiska fallen utomlands är att 40 procent av de som var drabbade hade astma innan, så man måste inte ha astma för att drabbas. Men däremot var alla allergiska mot någon form av pollen. Alla som drabbades var också utomhus när anfallen inträffade.

Stanna inomhus

De australienska myndigheterna varnar för om ett åskväder är på gång under pollensäsong, bland annat på hemsidor med rubriker som ”Thunderstorm Asthma Forecast” och ”Preparing for Thunderstorm Asthma”. Rekommendationen är att man ska hålla sig inomhus.

Hur ska man agera här, när ett åskväder är på gång under pollensäsong?

– Jag vill inte skapa panik, vi har som sagt inga epidemiska fall här. Men är man allergisk mot pollen och ett åskväder är på ingång då tycker jag inte det är fel att göra som i Australien och rekommendera att man håller sig inomhus.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox