Luftprognoser var till hjälp

Under våren 2019 genomfördes en studie med syfte att utvärdera nyttan av de astmariskprognoser som utvecklats vid Miljöförvaltningen i Stockholm.

Astmariskprognoserna anger ett index som beskriver den beräknade pollen- och luftföroreningssituationens inverkan på akuta astmabesvär. Indexet inkluderar de viktigaste luftföroreningarna; kväveoxider, ozon och partiklar, samt björkpollen.

Panel testade tjänsten

För att undersöka värdet av riskindexet rekryterades en panel av astmatiker från Stockholmsområdet med hjälp av Astma- och Allergiförbundet. De 27 deltagarna fick
under en period i april till juni dagligen en prognos över hur riskindex beräknades utvecklas de närmaste dagarna.
Prognosen var anpassad till deltagarnas adresser. Deltagarna fick svara på ett antal frågor om aktuella astmabesvär, medicinering och i vilken grad de såg nytta av prognoserna.
Resultaten visar att deltagarna upplevde sig ha stor nytta av astmariskprognoserna och att det finns statistiskt säkerställda samband mellan upplevda astmabesvär och medicinering å ena sidan och uppmätta och prognosticerade riskindex-nivåer å andra sidan.

Text Lena Granström Foto Colourbox