Latexallergi kan leda till chock

Personer som ofta använder gummihandskar, eller som opererats som barn, är de två stora riskgrupperna för att utveckla latexallergi.

Latexallergi upptäcktes redan på 1920-talet. Sedan föll allergiformen i glömska under åtskilliga decennier. Men i samband med den tidiga hiv-epidemin ändrades detta faktum. Rädslan för att smittas var stor. Sjukvårdspersonalen började använda latexhandskar i allt större utsträckning – handskar som inte höll måttet. De var dåligt urtvättade i samband med tillverkningen och innehöll stora mängder latexprotein. Följden blev att latexallergi ökade drastiskt bland sjuksköterskor, läkare och tandläkare.
–– Allergi mot latex är inte någonting du föds med. Det är någontings du utvecklar, säger Christer Hansson, professor vid hudkliniken i Lund.
Personer som opererats som barn och haft till exempel slangar av latex inuti kroppen utgör den andra stora riskgruppen för latexallergi. Problemen uppmärksammas ofta när ett barn ska blåsa upp ballonger och läpparna svullnar. Andra symtom är nässelutslag och kanske hösnuva. Tillståndet kan övergå i astma och i värsta fall chock.
Ibland uppstår livshotande situationer när en svår reaktion inträffar oväntat, till exempel då tandläkarens latexhandskar kommer i kontakt med slemhinnor. Därför är det viktigt att utreda misstankar om latexallergi. Blodprov är ett enkelt alternativ men för ett säkert svar krävs pricktest. Bland alla som inte tillhör någon av riskgrupperna är förekomsten av latexallergi mycket låg.
–– Under mina år som läkare har jag inte stött på ett enda fall som inte har varit kopplat till antingen handskanvändning inom vården eller operation i unga år.

Vanligt med korsreaktioner

Numera känner landets barnkirurger till problemen med latex. När små barn opereras används utrustning av syntetiskt gummi istället och antalet allergier som utvecklats på grund av latexkontakt vid operation minskar. Detsamma gäller latexallergi bland vårdpersonal eftersom den gamla typen av handskar inte längre köps in.
Men för människor som har utvecklat en överkänslighet mot latex är det inte ovanligt med reaktioner också mot andra naturprodukter – så kallad korsöverkänslighet.
–– Att latexallergiker utvecklar allergi också mot kiwi, avokado och kastanj är ganska vanligt. Det finns också rapporter om korsöverkänslighet mot andra produkter, säger Christer Hansson.
Det omvända förhållandet, till exempel att en avokadoallergiker utvecklar allergi mot latex, är dock mycket ovanligt. Däremot är det ofta när någon äter frukt som han eller hon först får kännedom om sin latexallergi.
–– Men du kan leva bra med latexallergi. Ersättningsmaterialen fungerar fint och kunskapen är spridd inom vården, säger Christer Hansson.
Ska man vara extra uppmärksam på latex om man har ett barn som måste genomgå flera operationer och kräva speciell vård?
–– Jag tycker inte det. Barnkirurgi av riskpatienter sker numera i latexfri miljö. Det viktiga är att starta en allergiutredning om du misstänker att ditt barn har latexallergi.

FAKTA/LATEX
• Gummilatex är detsamma som naturgummi och kommer från gummiträdet.
• Latex finns i en stor mängd produkter som de flesta barn och vuxna är i daglig kontakt med.
• Ballonger, suddgummin, underklädesresårer, elsladdar, cykelstyren, nappar och leksaker är några exempel.
• En del personer löper förhöjd risk att få latexallergi. Dit hör tand- och sjukvårdspersonal, barn som genomgått flera operationer, personer med handeksem eller anlag för astma, böjveckseksem och hösnuva.

Text Ossian Grahn