– Låt inte kylan hindra dig

Upp till var tredje person med astma får besvär under kalla vinterdagar. Hör du till dem? Men hosta och andningssvårigheter behöver inte vara dina ständiga följeslagare på promenaden, spring- eller skidturen. Läkaren Per Rönmark berättar vad du ska tänka på.

Vad är köldastma?
– När vi pratar om köldastma kan det vara två olika saker. Dels att kyla och torr luft triggar redan inflammerade luftrör att ge astmasymtom, dels att hård och långvarig fysisk ansträngning i kallt väder kan orsaka astma, något som är vanligt bland elitskidåkare.

Vilka är symtomen?
– Hosta, att luftrören drar ihop sig och man får en pipande andning.

Vid vilken temperatur börjar problemen?
– Det är egentligen den torra luften som är orsaken, och ju kallare det är desto torrare luft. Vid minus femton grader finns ingen fukt alls i luften. Det får till följd att slemhinnan blir uttorkad och det triggar den bakomliggande inflammationen. I samband med ansträngning sker uttorkningen snabbare.
– Sedan är det olika för varje enskild person hur kallt det måste vara för att det ska ge symtom, beroende på hur pass mycket inflammation i luftrören det finns i grunden och om det finns andra retande faktorer som samverkar med den kalla, torra luften.

Vad ska man tänka på om man upplever besvär?
– Många som får hosta i kyligt väder tror att det är normalt och vänjer sig vid att det alltid är så under den kalla årstiden. Men det är inte normalt, det är ett tecken på att du behöver bli undersökt och eventuellt få justering av din astmamedicin.
– En annan sak att tänka på är att majoriteten av dem med astma även har inflammation i de övre luftvägarna och därmed nästäppa. Det i sin tur får till följd att man andas in den kalla luften genom munnen i stället för genom näsan. Näsandning är bättre eftersom då fuktas och värms luften. Behandling med kortisonnässprej kan därför hjälpa mot astman.

Ska man undvika att gå ut i kallt väder?
– Det finns så många hälsofördelar med att gå ut och röra på sig. Om man är välbehandlad i sin astma och använder sig av de förebyggande tipsen och kanske någon typ av värmeväxlare så tycker jag att man inte ska låta kylan hindra en från att gå ut.

Varför finns det många med astma som lever med besvär trots att det finns effektiva läkemedel?
– En del är tveksamma till att ta kortisonpulver och kortisonsprej på grund av rädsla för biverkningar, men biverkningsrisken är väldigt liten med rätt inhalationsteknik. Det är superviktigt att man lär sig inhalationsteknik så att det verksamma ämnet hamnar där det ska och inte i munhålan eller halsen.
– Det är ett problem med att ordinationer inte följs. De svenska riktlinjerna för astmavården är från 2015 och behöver uppdateras. I de internationella riktlinjerna från 2019 sätts kombinationsläkemedel med inhalation av både luftrörsvidgande och inflammationsdämpande innehåll in direkt och rekommenderas att tas vid behov vid de mildaste formerna av astma. Det blir lättare och mer naturligt att följa en sådan ordination, än att ta underhållsdoser under perioder då man upplever sig symtomfri.

Uppdatering: Våren 2023 kom Läkemedelsverket med nya rekommendationer för behandling av astma och KOL. Numera lyfts behandling med inhalationsteroider till alla vuxna och nästan alla barn med astma särskilt fram.

Doktorns bästa tips

  • Värm upp inför utomhusaktiviteter.
  • En reflex gör att luftrören drar ihop sig när kall luft träffar ansiktet när man kommer ut från värmen inomhus. Dra därför upp en halsduk eller liknande framför ansiktet de första minuterna.
  • Använd nässprej med kortison för att underlätta andning genom näsan.
  • Det finns olika typer av värmeväxlare som värmer upp inandningsluften, dels ansiktsmasker, till exempel Airtrim, dels sådana man håller i munnen, till exempel Lungplus. De har utbytbara filter med olika täthet, det mest effektiva heter ”astma”.

Text Lena Granström Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php