Läsaren

Lisa Åslund, 54

Bor: Dyrön
Gör: Sjukpensionär
Bryr mig om: min son och funktionshinderfrågor

Hur länge har du varit medlem: Till och från i många år, senaste perioden i ett halvår.
Varför blev du medlem: Min son, som nu är 17 år, har mycket svår allergi och astma. Han lever i princip på kött och rotsaker, salt och peppar, bär och citrusfrukter. Själv är jag väldigt doftöverkänslig.
Vad gillar du med Allergia: Jag kan bli irriterad när artiklarna handlar om människor med väldigt lindriga besvär. Och att recepten sällan funkar för oss. Det skulle vara intressant att få recept för oss som är riktigt, riktigt allergiska.
Är det något du läser extra noga: Olika uttalanden från läkare och nya forskningsrön.
Vad skulle du vilja läsa mer om: Riktigt allvarlig allergi, att det faktiskt kan vara livsfarligt. Och mer positiva saker, som att idrottspersoner kan prestera trots allergi och astma.

Varje nummers Läsare får ett Rikspresentkort värt 200 kronor. Vill du bli nästa Läsare i
Allergia? Skicka ett e-postmeddelande till allergia@astmaoallergiforbundet.se eller ring 08-506 282 16.