Lär dig inhalera rätt

Har du pulver eller spray i inhalatorn? Olika innehåll kräver olika teknik. Det är viktigt att veta hur inhalatorn ska användas och att andas in medicinen på rätt sätt – annars blir inte effekten tillräcklig.

– Om patienten inte får tillräcklig effekt av sin medicin kan det bero på att inhalationstekniken inte är tillräckligt bra eller att inandningsflödet inte är tillräckligt starkt, säger Ewa-Lena Johansson, med dr och specialistsjukgymnast på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Med rätt inhalationsteknik kommer en större del av medicindosen ner i lungorna, och det är en förutsättning för att sjukdomen ska bli tillräckligt behandlad. Felaktig användning av inhalatorn kan också leda till en överkonsumtion av medicin, för att kompensera för den uteblivna behandlingseffekten.
–– Det händer att det skrivs ut kombinationspreparat direkt istället för att trappa upp medicineringen gradvis. Men man ska inte suga i sig medicin som man inte blir hjälpt av.

Läs alltid instruktionen som följer med inhalatorn

Om medicinen inte ger full effekt så kan det antingen bero på att det inte är rätt medicin eller dos, eller på att den inte tas på rätt sätt. Därför är det då viktigt att be mottagningen kontrollera inhalationstekniken.
–– Kanske kan den förbättras, kanske ska du byta inhalator. Detta kan påverka lungfunktionen i positiv riktning. Om effekten ändå uteblir så kan det vara diagnosen som ska ifrågasättas.

Många gör fel
Ewa-Lena Johansson har arbetat som sjukgymnast vid astma- och allergikliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i mer än 25 år. Hon gjorde tidigt en mindre studie av inhalationsteknik, på patienter över 55 år med astmadiagnos. Endast 25 procent av dem hade tillräckligt bra teknik. Aktuella större forskningsstudier visar att mellan 40 och 90 procent av de undersökta har felaktig inhalationsteknik.
Det finns några viktiga skillnader i hur man ska använda en inhalator, beroende på om den innehåller spray eller pulver.
För pulverinhalatorn är grundregeln att inandningen ska vara stark och snabb. Inandningen förbereds genom en rejäl utandning. Ofta finns också en instruktion som säger att man ska hålla andan efteråt.
–– Men när det gäller pulver så finns det inte så mycket stöd i forskningen för att man behöver hålla andan, säger Ewa-Lena Johansson.
Det är förskrivande läkare som gör valet mellan spray och pulver. En PEF-mätare (inandningsmätare) kan användas för att mäta om luftflödet är tillräckligt kraftfullt för en pulverinhalator.
–– Alla kan inte andas in tillräckligt starkt för att driva medicinen ur sin pulverinhalator. Speciellt inte patienter med svår KOL.

Håll andan
Spray ska inte andas in med samma kraft. Tvärtom, den ska inhaleras sakta och det ska ta fem sekunder. Inandningen ska vara långsam eftersom det är ett moln av partiklar som ska ner i lungorna. När inandningen har avslutats ska man hålla andan i tio sekunder. Det är viktigt att hålla andan för att få full effekt av medicinen, och forskning har visat att detta verkligen gör skillnad just när det gäller sprayer.
Att använda spray kräver viss koordinationsförmåga. Medicinen ska tryckas ut samtidigt som andetaget påbörjas. Detta moment kan underlättas genom att använda en spacer, så att medicinen först sprutas in i behållaren innan den andas in. Om molnet av medicin inte andas in på rätt sätt kommer en del att stanna kvar i munnen istället för att nå lungorna.

Flera olika typer
Före förbudet mot att använda freon var inhalationsläkemedlen sprayer som drevs av freongas. Därefter kom pulverinhalatorerna. Nu är sprayerna tillbaka igen med nya drivmedel och de ökar sin andel av marknaden. Det pågår en stark utveckling av inhalatorer, men Ewa-Lena Johansson påpekar att användarvänligheten fortfarande behöver bli bättre.
Patenten gått ut på många ämnen, både enskilda substanser och kombinationspreparat, och det är anledningen till att det kommit så många nya varianter av inhalatorer under de senaste åren. I januari 2015 fanns cirka 14 olika inhalatorer som är godkända av Läkemedelsverket, från olika tillverkare, men med delvis samma innehåll, det rör sig om 6–7 verksamma ämnen. Det kan vara så att motsvarande ämne finns mer lättillgängligt i en annan inhalator, men ofta är det enbart färg och design som skiljer sig åt, eftersom innehåll och utformning är ungefär likadan.
–– Många företag vill vara med på marknaden, inhalatorer är kassakor. En grov skattning av antalet personer med astma eller KOL ger ca en miljon människor i Sverige som behöver inhalationsläkemedel dagligen.

Träning ger färdighet
Det viktigaste när det gäller att välja inhalator är att den ska fungera och passa både personens förmåga att använda den och individens intressen, så att exempelvis en simmare inte får en fuktkänslig medicin.
–– Om du trivs du med din inhalator och den fungerar så finns ingen anledning att byta, säger Ewa-Lena Johansson. Den man trivs med, den använder man. Min erfarenhet är att de allra flesta patienter som fått träna kan lära sig att andas in med tillräckligt bra teknik för att, i alla fall av den anledningen, få full effekt av sin inhalator.

Pulverinhalator (DPI, dry powder inhalation)
Gör så här:
1. Håll inhalatorn upprätt (Easyhaler ska skakas) och dra eller tryck fram en dos.
2. Gör en ordentlig utandning.
3. Sätt inhalatorn horisontellt mellan tänderna och slut läpparna om den.
4. Andas in kraftfullt och djupt från start.
5. Ta inhalatorn från munnen (håll andan några sekunder om instruktionen säger det) och andas ut.
Det är viktigt inhalera med kraft, inandningen måste ge ett kraftigt luftflöde från början av andetaget. Det behövs för partiklarna både ska drivas ut ur inhalatorn och slås sönder, så att de blir tillräckligt små för att kunna andas in och transporteras tillräckligt långt in i lungorna.

Sprayinhalator (PMDI, dosaerosol)
Gör så här:
1. Skaka inhalatorn.
2. Gör en ordentlig utandning för att förbereda inandningen.
3. Tryck ut medicinen och andas in långsamt. Räkna till fem sekunder.
4. Håll sedan andan i 10 sekunder.
Medicinen sprayas ut i form av ett moln som ska dras långt ner i lungorna, därför är det viktigt att andas in på rätt sätt, annars blir en del av medicinen kvar i munnen. Inandningen måste göras i direkt anslutning till avfyrandet av dosen.

Text Annika Granstedt Foto Colourbox