Lägre fart

Partiklar i luften orsakade av trafik påverkar hälsan negativt, bland annat för dig som redan har besvär med luftvägarna.

Trafikverket sänkte från och med den 1 november hastigheten på vissa vägsträckor längs E4 och E18 i Stockholms län. Sänkningarna ingår i det paket av åtgärder som finns med i det regionala åtgärdsprogrammet för kvävedioxid och partiklar. En kartläggning har visat att på dessa platser har de av EU tillåtna halterna av skadliga partiklar tidigare överskridits. Förutom hastighetssänkningar ska man även vidta åtgärder för att binda damm och förbättra städningen av vägarna. En karta med aktuella vägsträckor finns på www.trafikverket.se.

Dubbfritt för de flesta
Dubbdäck kan rädda liv på isiga vägar, men orsakar å andra sidan fler dödsfall genom de skadliga partiklar de river upp. Trafikverket och försäkringsbolaget Folksam har, utifrån forskning på området, tagit fram en lista med rekommendationer för olika delar av landet. För moderna bilar med antisladdsystem förordas dubbfria däck i södra och mellersta Sverige och i storstäderna, bara i norr rekommenderas dubbdäck. För äldre bilar utan antisladd rekommenderas dubbdäck överallt utom i de partikelutsatta storstäderna. Samma forskare som konstaterar att dubbat är överlägset på is och snö ger alltså rådet att välja dubbfritt till majoriteten av Sveriges bilister.