Lagändring behövs för rökstopp i hyreshus

Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök i sin omgivning – det har riksdagen bestämt. Ändå plågas många svenskar dagligen av rök i sina egna hem. 40 procent av Astma- och Allergiförbundets medlemmar störs av rökande grannar.

För den som har astma innebär en rökande granne ofta stora problem med hälsan och en försämrad livskvalitet. Problemets omfattning blev känt efter en undersökning som Astma- och Allergiförbundet gjorde 2012.
–– När det gäller passiv rökning så upplever många problem vid entréer och hållplatser, men fyra av tio medlemmar har också problem i sitt eget hem på grund av rökande grannar och det är kanske det mest allvarliga, säger Marie-Louise Luther, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet.
Det vanligaste är att störningen sker genom att grannen röker på sin balkong. Rök och lukt söker sig in genom öppna fönster eller ventiler och den egna balkongen blir obrukbar.

Passiv rök farlig

Trots att problemet är välkänt, så finns det inte mycket man kan göra åt en granne som stör med sin rökning, berättar Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.
–– Det är ett stort problem, jättemånga blir störda. Men det är knepigt. Vi vet att det är farligt och många störs, men eftersom vi lever i ett samhälle där rökning är tillåten så är ändå huvudprincipen att man får lov att röka på sin balkong eller i sin lägenhet.
Men det betyder inte att man får röka hur, när eller var som helst. För det första finns det hus som är byggda för känsliga personer, då kan det finnas förbud mot både rökning, pälsdjur och annat.
Och för den som bor i en hyreslägenhet är det Hyreslagen som avgör. Där står det att man ska iaktta ”sundhet, ordning och gott skick”. Där finns också en bestämmelse om att man inte ska störa sina grannar eller omgivning.

Oklart rättsläge

Men vad är en störning? Hur mycket rök och tobakslukt måste man tåla som lägenhetsinnehavare?
–– Det är jättesvårt att dra en gräns för när och hur man får röka i lägenheten eller på balkongen, och det är ingen som vill sätta ned foten och bestämma var den där gränsen ska gå. Rättsläget är väldigt oklart. Det är möjligt att domstolarna framöver kommer fram till en praxis, men jag är tveksam. Jag tror att det kommer krävas beslut från politiskt håll för att rättsläget ska klarna, säger Susanna Skogsberg.
Marie-Louise Luther tycker att det är dags för en skärpning av lagen.
–– Det är en märklig situation att människor blir sjuka i sina egna hem på grund av andras rökning, men inte kan göra någonting åt saken. Det är fel att människor som drabbas ska vara helt rättslösa, säger hon.
Skarpare och tydligare lagar är något som efterfrågas även av Ewy Thörnqvist, generalsekreterare för Tobaksfakta, en organisation som arbetar för ett tobaksfritt samhälle.
–– Opinionen är helt avgörande. Växer det allmänna motståndet mot tobak så blir det också ett tryck på politikerna att göra någonting åt saken. Det är på det sättet som vi fick förbud mot rökning på exempelvis restauranger och andra offentliga miljöer.

Ägarens ansvar

En av nycklarna för att komma till rätta med problemet är att fastighetsägarna tar större ansvar, menar Thörnqvist. Och det finns tydliga tecken på att det är just vad som håller på att ske.
Norra Sveriges största fastighetsbolag Diös har infört rökförbud för nya hyresgäster.
–– För oss är det i första hand en trivselfråga. Rök sprider sig, så är det bara. Är det inte via balkonger eller någon uteplats så är det genom ventilationen. Jag kan tycka att vi har ett ansvar att se till att folk inte utsätts för passiv rökning om de hyr en lägenhet av oss, säger Martin Boman, förvaltare på Diös.
Bolaget införde de nya reglerna fullt medvetet om att juridiken ännu inte är prövad i någon domstol.
–– Men jag kan inte påstå att det juridiska är något som oroar. Det kan bli en prövning längre fram och det får vi ta då. De allra flesta av hyresgästerna följer reglerna och på det sättet har våra fastigheter blivit bra mycket trevligare.

Prata med grannen

Den fastighetsägare som förbjuder någon att röka i sitt hem befinner sig i en juridisk gråzon, menar Susanna Skogsberg. Den enda situation som i dagsläget möjligen är juridiskt hållbar är att förbjuda rökning i ett nybyggt hus. Men åter igen – rättsläget är oklart. Därför är det möjligen enklare för den som blir störd att förlita sig på annat än juridiken för att komma till rätta med problemet, menar Skogsberg.
–– Det bästa i alla situationer är att försöka prata med sin granne, resonera sig fram till en lösning. Och då ska man nog inte knacka på när man är upprörd eller i affekt utan vänta. Tänk över vad du ska säga och ta sedan kontakt så kanske ni kan komma överens. Det kan till exempel handla om tidpunkter, att din granne går med på att undvika att röka vid vissa klockslag.

Ökad hänsyn

83-åriga Karin Sander i Svedala utanför Malmö är en av många astmatiker som tvingas anpassa sitt liv efter en rökande granne.
–– Tidigare bodde jag i eget hus och då hade jag aldrig problem med astma, men bara en månad efter att jag hade flyttat in här så fick jag problem. Det bor två storrökare i lägenheten under mig och de står ofta på balkongen. Jag får trånga luftrör och en väldig hosta av röken, berättar hon.
Hon har förgäves pratat med hyresvärden men bara fått besked att rökningen är grannens privata angelägenhet.
–– Jag kan förstå att det inte går att totalförbjuda rökning, men jag tycker att rökarna borde bli bättre på att ta hänsyn till sina medmänniskor. Det är så många som lider av de här problemen.

Text Jakob Hydén