Kongress 2022: Kunskap, gemenskap och viktiga beslut

Det var 74 ombud från astma- och allergiföreningar i hela landet som samlades under tre dagar i Stockholm för att lägga fast riktlinjerna för de kommande tre åren och välja vilka som ska se till att de följs.

På ett par digitala infomöten för föreningarna inför kongressen fick deltagarna uttrycka sina förväntningar inför kongressen med några enstaka ord. De ord som då stod ut bland alla andra var Kunskap och Gemenskap. Att döma av de personer Allergia pratat med uppfylldes de förväntningarna med råge.

Det gick inte att missa den glädje som många kände över att äntligen kunna genomföra en stor sammankomst fysiskt och utan restriktioner. Gamla vänner kunde äntligen träffas och nya bekantskaper göras. Och att dansa digitalt är inte alls lika roligt.

Riklig kunskapspåfyllning

Innan kongressens öppnande fick alla ta del av ett minisymposium med tre inbjudna forskare. De talade om de senaste rönen kring astma, mat- och pälsdjursallergi. Även under kongressförhandlingarna varvades formalia med gästföreläsare som berättade om allt från vilken roll immunsystemet spelar för om vi ska bli allergiska eller inte till handfasta tips för lokalt påverkansarbete. Presentationerna hittar du på kongressidan på föreningswebben.

Det visades flera fina videohälsningar med önskningar om en lyckad kongress, de kom från socialminister Lena Hallengren, socialutskottets ordförande Acko Ankarberg och Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Dessutom fick deltagarna ett specialgjort pausgympapass av SVT:s Sofia Åhman, som många känner igen från Go´kväll.

Viktiga beslut

Men kongressens viktigaste uppgift är att fatta beslut om den kommande verksamheten och välja ordförande och övriga ledamöter i styrelsen. I verksamhetsplanen som kongressen slog fast framgår att Vård, Luft och Mat blir prioriterade frågor även den kommande treårsperioden.

Tre viktiga målsättningar i planen är:
1.     En allergivård i världsklass.
2.     En ökad kunskap om och förståelse för allergisjukdomar.
3.     En attraktiv organisation som samlar människor med intresse för våra frågor.

Det som skulle ha stor betydelse för möjligheten att uppnå de två första målen är om det införs dels nationella riktlinjer för allergivård, dels ett nationellt allergiprogram. Detta kommer förbundet att fortsätta att fokusera intensivt på i sitt intressepolitiska påverkansarbete.
Kongressen behandlade 48 motioner som kunde indelas i områdena vård, luft, mat, pälsdjur, övrig politik, kommunikation, organisation och Södergården Åre. Motioner som bifölls av kongressen var till exempel att förbundet ska arbeta för att Socialstyrelsen inför en diagnoskod, så kallad ICD-kod, för sensorisk hyperreaktivitet, arbeta för att öka kunskapen om atopiskt eksem samt att informera via media hur det är för pälsdjursallergiker i dagens samhälle.

Maritha Sedvallson och Mikaela Odemyr i samspråk

Den avgående ordföranden Maritha Sedvallson avtackades av den nyvalda Mikaela Odemyr.

Kongressuttalande

Astma och Allergiförbundet ska verka för inrättande av ett svenskt allergiprogram. Tre miljoner svenskar har rätt till adekvat vård för sina allergiska sjukdomar. Därför kräver Astma- och Allergiförbundet:

  • Nationella riktlinjer
  • Mer forskning
  • Fler specialister
  • Kompetensutveckling i vården
  • Mer kunskap i samhället

Svensk vård behöver bli bättre för att möta de behov som finns. Allergisjukdomar är Sveriges största kroniska folksjukdom. Det kan inte längre ignoreras. Sveriges riksdag, regering och samtliga regioner behöver adressera behoven och säkerställa en bra, tillgänglig och jämlik vård för alla.

Utdelning av utmärkelser

Professor Sven-Erik Dahlén var en av dem som tilldelades förbundets hedersutmärkelse Guldsvalan, med motiveringen: ”Sven-Erik Dahlén har betytt mycket för svensk och internationell astmaforskning under flera decennier, och är en varm vän till förbundet”. Även avgående ordföranden Maritha Sedvallson och avgående förste vice ordförande Solveig Enberg förärades guldsvalor för sina insatser. Silversvalor tilldelades Rolf Lindberg, Siv Pettersson, Ewa Rüden, Gunnar Hellberg och Ann-Christin Östling.
Foto: Elin Sundin

Vad tycker du om kongressen?

Ann-Charlotte Svensson
Västra Götaland
– Fantastiskt bra! De som sitter i presidiet har varit mycket duktiga, det är trevligt att träffa andra människor, det är ett tjusigt hotell och allt är väldigt välordnat. Det här är min första kongress så jag är lite ovan vid procedurerna. Jag tycker att det var intressant att lyssna på forskningsföreläsningarna.

Pia Johansson
Blekinge
– Det har varit väldigt bra, inspirerande och gett mycket huvudbry. Jag har fått ny kunskap om hur man kan förebygga och behandla matallergi hos barn. Jag brinner för barnen och hoppas kunna använda den nya kunskapen i mitt arbete i föreningen. Det är så mycket information så det kommer att ta lite tid att smälta alla intryck.

Alizera Husseini
Mellansverige
– Jag är på en kongress för första gången och är här för att lära. Det har varit mycket jättebra information om hur jag ska kunna hjälpa medlemmar i vår förening. Personalen som sköter maten har varit trevliga och det har varit bra skyltat, alla deltagare har varit trevliga, ordförandena skickliga och tekniken har fungerat bra. Jag kan tänka mig att åka på kongress igen.

Många nya i styrelsen

Sju ledamöter i Astma- och Allergiförbundets styrelse

Astma- och Allergiförbundets styrelse, från vänster:
Bertil Orrby, andre vice ordförande, Stockholm, region Stockholm-Gotland, pensionerad organisationsombudsman och verksamhetsansvarig på förbundets kansli. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2019, ordförande i allergiföreningen i Stockholm samt ordförande i utbildningsnämndens funktionshindersråd.

Josefine Sohlberg, Örebro, Örebro län, arbetar inom hotell- och restaurangbranschen. Aktiv i lokalföreningen och en av administratörerna i Astma- och Allergiförbundets Facebook-grupp Astma och Allergiföräldrar (ny).
 
Rebecca Juhlin, Arboga, region Mellansverige, verksamhetsutvecklare i IOGT-NTO SVEA
(Västmanland, Örebro län och Värmland). Är ordförande i Astma- och Allergiföreningen Mellansverige, vice ordförande i Funktionsrätt Västmanland (ny).

Mikaela Odemyr, ordförande, Örnsköldsvik, region Mellannorrland, arbetar som konsult
med friskvård och tillgänglighetsfrågor. Hon har varit ombudsman för Region Mellannorrland, andre vice ordförande i förbundet sedan 2013, ordförande i EFA och har fortfarande internationella uppdrag.

Pernilla Alm-Ramberg, Ängelholm, distrikt Syd, verksamhetsutvecklare på Helsingborgs stads kontaktcenter. Har varit förtroendevald i lokalföreningen i Ängelholm och anställd både i Skåneföreningen och förbundet. Inom förbundet var hon projektledare för projektet Ny roll för allergiföreningen (ny).

Anna-Lena Didic, Bergslagen, Örebro län, utbildad grundskollärare. Har varit ledamot i styrelsen i tre perioder, är ordförande i lokalföreningen Bergslagen och informatör, samt anordnar aktiviteter, för Astma- och Allergiföreningen i Örebro län

Per-Åke Wecksell, först vice ordförande, Tullinge, region Stockholm-Gotland, poliskommissarie. Har tidigare suttit i förbundsstyrelsen i cirka 25 år, varav några perioder som andre vice ordförande och har också varit ledamot i EFA (ny).

Saknas på bilden:
Erica Engström, Piteå-Älvsbyn, Norrbottens län, hem- och konsumentkunskapslärare. Har stor styrelsevana från många års styrelseuppdrag både i Astma- och Allergiföreningen Piteå-Älvdal och Norrbottens län (ny).

Jesper Persson, Umeå, Västerbottens län, nyutexaminerad biolog. Har en lång bakgrund inom Unga Allergiker där han både suttit i styrelsen och varit vikarierande generalsekreterare (ny).

Fem ledamöter i Astma- och Allergiförbundets forskningsfonds styrelse

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfonds styrelse

, från vänster:
Lena Bertilsson, Vretstorp, Närke, biomedicinsk analytiker. Med i Astma- och Allergiföreningen i Södra Närke sedan cirka 25 år, där hon varit ledamot, vice ordförande och ordförande. Har suttit i Forskningsfondens styrelse sedan 2016.

Jonas Edgren, Helsingborg, Skåne, jobb inom IT. Aktiv inom organisationen på lokal-, läns- och förbundsnivå 1982–1998, sekreterare och ordförande i olika lokalföreningar, ledamot och ordförande i Unga Allergiker, ledamot i förbundsstyrelsen 1994–1998. Ersättare (ny).

Susanne Rosén, Hägersten, Stockholm, frilansande vetenskapsskribent. Utbildad
forskningspartner och ledamot av fondstyrelsen sedan 2016, var med om att bilda Unga Allergiker.

Eva-Maria Dufva, Stockholm, enhetschef för forskning, intressepolitik och press på Reumatikerförbundet. Har suttit en period i fondens styrelse, tidigare anställd på Astma- och
Allergiförbundet kansli som informatör, ombudsman och pressekreterare, vice ordförande i
Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland.

Gisela Petersson, Malmö, redovisningskonsult med eget företag. Har varit med i fondstyrelsen sedan 2016 och har suttit i förbundsstyrelsen i 2013–2019. På det lokala planet var Gisela styrelseledamot i Malmöföreningen och i länsföreningen i Skåne under flera år.

Saknas på bilden:
Robert Hejdenberg, ordförande, Kungsbacka, Halland, vd för Ågrenska AB. Ordförande i Forskningsfonden sedan 2016, aktiv i förbundet sen början av 1980-talet och var
med om att bilda Unga Allergiker. Ledamot i förbundsstyrelsen i flera mandatperioder
och har haft internationella uppdrag genom EFA.

Magnus Everitt, Nacka, Stockholm, jobbar med energi- och inneklimatfrågor. Ersättare (ny).

Sara Hjalmarsson, Norrköping, Östergötland, ombudsman för länsföreningen i Östergötland. Ersättare (ny).

Övriga förtroendevalda
Revisorer
Birgitta Bäuml, Maria Andersson, Monica Berglund (ersättare) och Malin Lundén Schmid (ersättare).

Valberedning
Maritha Sedvallson, sammankallande (ny), Solveig Enberg (ny), Lena Nyman, Cecilia Tingstedt (ny).

Text Lena Granström Foto Jens Sølvberg