Kongress 2019

Astma- och Allergiförbundet fortsätter vägen mot Vision 25, den inriktning som slogs fast av kongressen för tre år sedan. Vid årets kongress beslutades om en verksamhetsplan för den kommande perioden som fortsätter att ha kunskap i centrum.

De planer som antas vid förbundets kongresser omfattar en lång period, tre år, och beskriver därför den kommande verksamheten i övergripande termer. Sedan 2016 har den generella kursen för organisationen varit att utveckla förutsättningarna för att höja kunskapsnivån om allergier i hela samhället.
De övergripande målsättningarna i verksamhetsplanen för åren 2020–2022 är:
En nationell allergivårdskampanj ska lanseras under kongressperioden med sikte på nästa val år 2023.
Den nya kunskapen om toleransutveckling ska nå ut till den praktiska sjukvården.
Beslutsfattare i landstingen och på nationell nivå ska övertygas om att det finns en stor potential till förbättringar för människor med allergisjukdomar.
Regering och Riksdag ska ta initiativ till en nationell strategi för att möta allergisjukdomarna genom att initiera ett svenskt allergiprogram år 2020.
Några av de stora utmaningarna för förbundet de kommande åren är att arbeta för en förbättring av vården för människor med astma och allergisjukdom, att vända det sjunkande medlemsantalet och att fortsätta regionalisering av länsföreningarna på frivillig väg. Dessa frågor avspeglade sig i många av motionerna som behandlades. För övrigt handlade många av motionerna om att förbundet ska intensifiera sitt arbete med att öka tillgängligheten för människor med astma och allergisjukdomar i olika miljöer.

Personerna som företräder dig

En av kongressens viktiga uppgifter är att välja nya styrelser för förbundet och forskningsfonden. Det här är personerna som fick förtroendet att leda verksamheterna de kommande tre åren.

Förbundsstyrelsen

Personerna i Astma- och Allergiförbundets styrelse 2019

Övre raden från vänster:
David Lindvall, Stockholm, Stockholm-Gotland
Jan Olson, Norrtälje, Stockholm-Gotland
Anna-Lena Didic, Bergslagen, Örebro län
Bertil Orrby, Stockholm, Stockholm-Gotland (ny)
Rune Olofsson, Gotland, Stockholm-Gotland (ny)
Emelie Bråthén, Bohuslän, Västra Götaland nordost (ny)
Nedre raden från vänster:
Maritha Sedvallson förbundsordförande, Ovanåker, Mellannorrland
Solveig Enberg, förste vice ordförande, Katrineholm, Södermanland
Mikaela Odemyr, andre vice ordförande, Örnsköldsvik, Mellannorrland.

Fondstyrelsen

Personer i Astma- och Allergiförbundets forskningsfonds styrelse 2019

Från vänster:
Ingrid Källström Bengtsson
Eva-Maria Dufva (ny)
Gisela Petersson
Lena Bertilsson
Robert Hejdenberg, ordförande

Saknas på bilden gör Susanne Rosén, Susanne Hejra och Gunnar Hellberg, suppleant.

Presentation förbundstyrelsen

Maritha Sedvallson, ordförande, Ovanåker, Mellannorrland, arbetar i grundskolan och har styrelseuppdrag i Funktionsrätt. Hon har varit förbundsordförande de senaste sex åren.

Solveig Enberg, förste vice ordförande, Katrineholm, Södermanland, är samhällsvetare och har arbetat i olika befattningar på folkhögskola under större delen av sitt yrkesliv, där hon samverkat med ett antal intresseorganisationer på riks och lokalnivå.

Mikaela Odemyr, andre vice ordförande, Örnsköldsvik, Mellannorrland, är ombudsman för Astma- och Allergiföreningen Region Mellannorrland och sitter som ordförande i den europeiska allergiorganisationen EFA:s styrelse

David Lindvall, Stockholm, Stockholm-Gotland, är politiskt sakkunnig hos landsbygdsministern. Han har varit ordförande i Unga Allergiker och riksdagsledamot oktober 2017– juli 2018.

Jan Olson, Norrtälje, Stockholm-Gotland, pensionär, har arbetat på förbundets kansli med produktrekommendationer och insamlingsverksamhet.

Anna-Lena Didic, Bergslagen, Örebro län, arbetar just nu med att få igång ett projekt om skolan.

Emelie Bråthén, Bohuslän, Västra Götaland nordost, personalekonom på Stampen Lokala Medier (ny).

Bertil Orrby, Stockholm, Stockholm-Gotland, pensionär, tidigare organisationsombudsman samt personal- och verksamhetsansvarig på förbundets kansli (ny).

Rune Olofsson, Flen, Stockholm-Gotland, driver egen redovisningsbyrå, lång erfarenhet som föreningskassör (ny).

Presentation forskningsfondstyrelsen

Robert Hejdenberg, ordförande, Kungsbacka, Halland, vd för Ågrenska AB (Ågrenska Stiftelsen) och aktiv i förbundet sen början av 1980-talet och var med och startade Unga Allergiker.

Ingrid Källström Bengtsson, Växjö, Kronoberg, biträdande rektor i grundskolan på en F-6 skola, utbildad forskningspartner.

Lena Bertilsson, Hallsberg, Örebro län, biomedicinsk analytiker på ett immunologiskt laboratorium.

Susanne Rosén, Hägersten, Stockholm-Gotland, frilansande vetenskapsskribent, utbildad forskningspartner.

Susanne Hejra, Vallentuna, Stockholm-Gotland, distriktssköterska och verksamhetschef på en vårdcentral, utbildad forskningspartner.

Gisela Peterson, Malmö, Skåne, egenföretagare med inriktning mot ekonomi/administration och bygg/renovering.

Eva-Maria Dufva, Stockholm, Stockholm-Gotland, chef för intressepolitik på Reumatikerförbundet, tidigare vårdombudsman och pressekreterare på Astma- och Allergiförbundet (ny).

Gunnar Hellberg, Stockholm, suppleant, pensionär, tidigare yrkesverksam inom bland annat funktionshindersrörelsens organ för internationellt bistånd.

Revisorer

Birgitta Bäuml, Maria Andersson (ny), Mikael Forsberg, suppleant

Valberedning

Rolf Lindberg, ordförande, Siv Pettersson, Eva Lundström, Leif Henriksson (ny), Lena Nyman (ny).

Uttalande från Astma- och Allergiförbundets kongress:
Vi larmar – allergivården är ett lotteri

Minst 40 procent av befolkningen lever med en allergisjukdom, men möjligheten till vård beror på var i landet du bor. Allergisjukdomar kan vara livshotande och bristen på allergologer är alarmerande. Det är inte bara kris, det är katastrof och något måste göras omgående!
Astma- och Allergiförbundet betonar att allt fler beslutsfattare inom regioner ska se behovet av en bättre kompetensförsörjning. Det är även mycket viktigt att man rekommenderar en certifiering av astma- allergi- och KOL-mottagningar.
Vården varierar stort över landet, därför krävs en bred nationell satsning för att utveckla vården och förbättra det preventiva arbetet. Det främsta behovet finns inom primärvården där en majoritet av patienterna med allergisjukdomar har sin vårdkontakt. När nya behandlingsmöjligheter nu kommer behöver dessa även nå ut till patienterna.
Vi förväntar oss därför att alla regioner inom en snar framtid erbjuder certifierade mottagningar till människor med allergisjukdomar. Möjligheten till en bra primärvård ska utgå från behov, inte bostadsort.

Vad var det viktigaste under kongressen?

Mattias Grannas, Mellannorrland
– Personligen tycker jag att det var att träffas och knyta kontakter, bland annat med de andra regionföreningarna. Det var så intressant att lyssna på alla. Jag har varit ordförande i regionen i ett år och det här var min första kongress. Jag var här för att se och lära.

Linda Andersson, Skåne
– Jag tycker att det varit en del gammal skåpmat, inget direkt nytt. Rökning har förbundet till exempel hållit på med länge. Fortfarande har man inte hittat nya vägar att komma ut med information, varken till medlemmarna eller allmänheten.

Ulla Karnevi, Västra Götaland
– De båda ordförandena för kongressen var skickliga och jag tycker att det blev bra beslut gällande motionerna. Vi hade förberett oss väl innan och gått igenom alla motioner och var eniga i vår grupp. Det här var min andra kongress.

Text Lena Granström Foto Jens Sølvberg