Allergisamordnare i Stockholm

Allergisamordnaren Marina Jonsson har ett stort uppdrag. Hon ska förbättra stockholmarnas hälsa, med fokus på allergier hos barn och unga.

Marina Jonsson har länge intresserat sig för hur allergiska barn mår i sin vardag. Men när hon tidigare jobbade som barnsjuksköterska upplevde hon att möjligheten att hjälpa i vardagen var begränsad. Därför sökte hon sig 2013 till tjänsten som allergisamordnare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM).
– Mitt jobb handlar både om förebyggande åtgärder för att barn inte ska blir allergiska, men också om att de som är allergiska inte blir sämre i sin sjukdom på grund av miljön de vistas i.
Därför åker hon till skolor och förskolor, träffar personal, föreläser, anordnar seminarier, jobbar med olika projekt och håller kurser – också för sjukvårdspersonal.
Via Elevhälsoportalen.se kan skolor och förskolor också få hjälp med hälsofrämjande arbete.
– En del arbetar mycket med Elevhälsoportalen, andra inte. Skolorna har mycket annat att fokusera på, men om man inte jobbar med hälsa och att barnen mår bra så får man inte upp kunskapsnivåerna heller.
Marina Jonsson har forskat om livskvalitet för barn med astma och sett att barnen upplevde att de inte fick förståelse. Nu ska hon titta på födoämnesallergi och livskvalitet.
– Allt det jag arbetar med hoppas jag ska leda till ökad kunskap och förståelse, och att barn kan leva ett bra liv med sin allergi.

Text Maria Hagström Foto Martina Holmberg