Hjälp till att få bort azofärgerna!

Sveriges Konsumenter alla att rapportera azo-färgämnena de hittar i varor.

Färgämnen som misstänks kunna ge skador finns fortfarande i godis, läsk och bakverk i Sverige. Det visar en undersökning som gjorts av tidningen Råd & Rön. Nu uppmanar Sveriges Konsumenter alla att hålla utkik efter färgämnena och rapportera dessa via organisationens hemsida.
Enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet i höstas kan sex konstgjorda färgämnen vålla koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet hos barn. Fem av dessa är så kallade azofärgämnen, som tidigare varit förbjudna i Sverige eftersom de också misstänks orsaka allergiska reaktioner. Efter EU-inträdet tvingades Sverige upphöra med sitt förbud, eftersom riskerna inte ansågs tillräckligt bevisade.
I en undersökning som Sveriges Konsumenter gjorde 2003 upptäcktes gott om azofärgat godis i svenska butiker. Livsmedelsverket har också hittat färgämnena i varor på svenska hyllor 2006 och i det nya numret av Sveriges Konsumenters tidning Råd & Rön redovisas en undersökning där ett 40-tal varor visade sig innehålla något av de sex färgämnen. Det handlar främst om lösgodis, drycker och bakverk.

Onödiga risker

Sveriges Konsumenter uppmanar nu konsumenterna att kontrollera innehållsförteckningarna på varor i butiker, främst sötsaker och söta drycker. Konsumenter som upptäcker något av de sex ämnena kan rapportera dessa via www.sverigeskonsumenter.se eller e-post tips@sverigeskonsumenter.se. Ange upptäckt färgämne, vara och butik med adress. Sveriges Konsumenter kommer att använda rapporterna för att bearbeta företag och myndigheter. Målet är att få bort azofärger och andra riskabla och onödiga färgämnen från marknaden.
Färgerna i The Lancet-studien:
E102 tartrazin (gult)
E104 kinolingult (tillhör inte azofärgerna)
E110 para-orange
E122 azorubin/karmosin (rött)
E124 nykockin (rött)
E129 allurarött
Azofärger finns även i läkemedel avsedda för barn. Det bör förbjudas omgående anser man på Sveriges Konsumenter. Enligt Råd&Rön har ingen medicintillverkare som använder azofärger några planer på att ta bort dem.