Här blir det rökförbud

En ny tobakslag träder i kraft den 1 juli. Lagen rör all tobaksrökning, men även e-cigaretter, vattenpipstobak och bruket av örter som tobaksersättning.

Det blir förbjudet att röka på följande ställen:
*Idrottsplatser och festplatser som är inhägnade, inom hela området och 10 meter utanför entréerna.
*Uteserveringar på restauranger och kaféer.
*Trappor och vid dörrar och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel butiker, restauranger, bibliotek och biografer/teatrar. Utanför lokaler där det är förbjudet att röka inomhus.
*Kollektivtrafikhållplatser, perronger, biljett- och väntlokaler både utomhus och inomhus, utanför flygplatser och stationshus.
*Lokaler för sjukvård, barnomsorg, skolgårdar, skolor, fritidshem och lekplatser.
*Alla lokaler som har verksamhet för barn och ungdomar.
*I bostadsområdenas gemensamma anläggningar som till exempel uteplatser, rastplatser eller ytor för sport.
Att utsättas för andras tobaksrök innebär samma typ av hälsorisker som vid aktiv rökning. Flera studier och experiment visar att exponering för rök från rökare utomhus är jämförbar med den inomhus.

Text Lena Granström Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php