Hälsorisker i en varmare värld

Klimatförändringarna innebär inte bara att den globala medeltemperaturen stiger med flera grader. I takt med att det blir varmare och koldioxidhalten stiger i atmosfären så försämras också luftkvaliteten av helt naturliga processer, alltså inte bara av utsläpp från mänsklig aktivitet.

Det blir mer föroreningar från växter och mer damm tros virvla runt i luften i framtiden, jämfört med i dag.

– Vi har tittat på hur luftkvaliteten försämras från dessa naturliga källor, som ska adderas till effekterna från mänskliga föroreningar, säger Erik Thomson, forskare i experimentell atmosfärskemi vid Göteborgs universitet och medförfattare till en ny vetenskaplig studie.

Alla växter producerar kemikalier som kallas biogena flyktiga organiska föreningar, eller BVOC. Det kan handla om doften av en nyklippt gräsmatta, eller sötman hos en mogen jordgubbe. På egen hand är BVOC inte farliga. Men när de reagerar med syre producerar de organiska aerosoler och dessa kan orsaka spädbarnsdödlighet och astma, såväl som hjärtsjukdomar och lungcancer hos vuxna.

Ungefär två tredjedelar av de framtida föroreningarna förutspås komma från växter.

Foto Colourbox