Gott betyg till Allergia

Ni läsare är i stort sett nöjda med Allergia. Det tyder i alla fall en nyligen genomförd läsarundersökning på.

Det är 260 medlemmar i Astma- och Allergiförbundet som har blivit uppringda och fått svara på ett antal frågor om vad de tycker om sin medlemstidning. Tidningen är trovärdig, informativ, aktuell och användbar, men inte så underhållande, enligt undersökningen.
Hela 92 procent svarar att de läser Allergia, 86 procent läser varje nummer och ungefär hälften av läsarna ägnar tidningen mer än 30 minuter. Många, 44 procent, delar också med sig av tidningen till någon annan. Det ämne som ligger i topp på intresselistan är forskning.
På en betygskala från 1 till 5 får tidningen som helhet 4 i genomsnittsbetyg.
I undersökningen passade man också på att fråga om vilka aspekter man värdesätter mest med sitt medlemskap. De vanligaste svaren var ”att stödja allergiforskningen”, ”vara med och påverka samhället”, ”att få Allergia” och ”möjlighet att få råd och stöd”.