Ge oss stöd i arbetslivet

I en debattartikel, som jag undertecknade tillsammans med TCOs ordförande Sture Nord och Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson och som nyligen publicerades i Sydsvenska Dagbladet, skrev vi att ””Den svenska arbetslinjen måste moderniseras. Ska vi i framtiden klara av att få fler i arbete krävs betydligt effektivare åtgärder än de som regeringen och oppositionen hittills presenterat.
Vi behöver en bred rehabiliterings- och omställningspakt för Sverige, där de som drabbats ev ohälsa garanteras stöd i arbetslivet. Alla måste få bättre möjligheter att ställa om, utbilda sig och i vissa fall hitta fram till ett nytt jobb. Detta är särskilt viktigt för dem som idag har nedsatt arbetsförmåga och står utanför arbetslivet””.
Jag kontaktas ofta av människor som berättar om sina gripande personliga öden. Många av dem beskriver en lång kedja som lett fram till en definitiv utslagning från arbetslivet. Kedjan har för det mesta innehållit sjukskrivningar, rehabiliteringar, anpassningar av arbetsplatser och perioder av arbetslöshet. Inte sällan har själva processen inneburit svåra psykiska påfrestningar för den drabbade som också satt djupa spår. Och socialförsäkringssystemet har inte givit dem det skydd som vi länge tagit för självklart.
Därför föreslår vi en grundlig reformering och modernisering av de socialförsäkringarna.
En sådan reform måste bygga på en bred uppgörelse – där staten, facket, arbetsgivarna och handikapprörelsen ingår. Ekonomi för att finansiera en sådan reform finns redan. Sjukförsäkringen har sedan 2003 genererat årliga miljardöverskott till statsbudgeten.

Text Ingalill Bjöörn