Fråga doktorn

Tiden hos doktorn är ibland knapp och det kan vara svårt att hinna ställa frågor om det du undrar över. Kanske kan just din läkare inte svara på allt. Skicka då din fråga till allergia@astmaoallergiforbundet.se så hjälper vi dig att få svar. Märk meddelandet ”Fråga doktorn”.

Fråga

Jag hör många diskutera eventuella samband mellan allergisjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Jag undrar, finns det vetenskapligt underlag för något samband eller är det helt enkelt så att tillstånden är så vanliga att det snarare vore underligt om man inte fann båda sorters diagnoser hos en hel del barn? Har även hört samband mellan allergi och dyslexi diskuteras och dyslexi är ju också vanligt förekommande hos barn och unga.

Undrande

Svar

I ett par decennier har det diskuterats om det finns ett samband mellan neuropsykiatriska sjukdomar och astma/allergi. De första studierna som uppmärksammade detta var från Frankrike respektive England. I den engelska såg man ett samband mellan vänsterhänta musiker, dyslexi och allergi. Sen nu de senaste åren så har forskare kunnat visa, att precis om för en rad andra inflammatoriska sjukdomar bl.a. astma, att det verkar finnas ett samband mellan tarmens mångfald av goda bakterier och sjukdomsutveckling i ADHD, alltså precis samma samband som möjligen kan finnas vid utveckling av astma. Visst är detta intressant!

Magnus Wickman, barnallergolog