För frisk för sjukskrivning – för sjuk för arbete

Jag blir ofta kontaktad av medlemmar som misshandlas svårt av socialförsäkringssystemet. Förtvivlade berättar de att de anses ha en arbetsförmåga, och därför får indragen sjukersättning, samtidigt som de inte har någon som helst möjlighet att hitta ett arbete som fungerar. Jag känner mig helt övertygad om att regeringen kommer att tvingas ingripa för att rätta till de uppenbara fel som nu finns i regelverket kring sjukförsäkringen.

Både den föregående och den nuvarande regeringen har misskött sjukförsäkringssystemet. Genom att skärpa regelverket när det gäller vilka som ska beviljas ersättning ur systemet har man hoppats på att människor som står utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom ska stimuleras att söka sig ut på arbetsmarknaden. Problemet är att arbetslivet inte är anpassat till människor med kroniska sjukdomar eller funktionshinder. Ensidiga åtgärder inom sjukförsäkringen leder till att de människor som främst behöver de allmännas stöd och hjälp överges av samhället. Jag tycker att detta är helt främmande för den svenska politiska traditionen.

Om ett och ett halvt år är det val i Sverige igen. Inför dessa räcker det inte med att handikapprörelsen formulerar en kritik mot bristerna i sjukförsäkringen. Kritiken måste kombineras med konstruktiva förslag med inriktning mot arbetslivet. Sjukförsäkringen kan inte ensidigt inrikta sig på individen. Den måste också få ett andra ben med inriktning mot arbetslivet. Arbetsplatserna måste systematiskt anpassas så att de blir tillgängliga för funktionshindrade.

När människor leds från en negativ passivitet i utanförskap ska det finnas en välkomnande famn i arbetslivet. En sjukförsäkring präglad av helhetstänkande måste bli handikapprörelsens alternativ inför 2010.

Text Ingalill Bjöörn