Flyttar från röken

Lena Munkhammar står vid Mälarens strand och tittar ut över det som varit hennes hem i åtta år. Vita hus vid en slingrande skogsväg.
–– När man väl har hittat paradiset känns det svårt att lämna det.
Men nu ska det säljas. Grannarnas ved- och trädgårdseldning gör det omöjligt för henne att bo kvar.

Vinterns första snöoväder har dragit förbi. Med ett stort leende berättar Lena, som är doftöverkänslig, att stormvindarna gjorde henne lycklig. Nästan hela dagen tillbringade hon nämligen ute utan att besväras av den rök som annars håller henne fången inomhus.
– Egentligen förstår jag inte varför man inte uppmärksammar hälsoriskerna med vedeldning mer. Eldningen bildar en giftig gas som är cancerframkallande och på ett skadligt sätt påverkar både hjärt- och kärlsystemet samt andningsvägarna.
Att elda med ved kan alltså innebära stora problem för många människor i den närmaste omgivningen. Särskilt om man eldar fel. Enligt miljöbalken har den som eldar dessutom själv ansvar för att minska utsläpp av luftföroreningar. En skyldighet många människor inte är medvetna om. Ett tecken på att man eldar rätt är att röken skall vara i det närmaste osynlig (om det inte är kallt ute) och stiga fort för att inte störa. Det gör den oftast inte i Lenas omgivning. Därför är det heller inte ovanligt att rök från grannars eldning, sugs in i hus genom ventilationen.

Sin livlina

Det egentliga bostadshuset överger hon därför om höstarna när röken från grannarnas vedeldning tränger in i inomhusmiljön och gör det omöjligt för henne att leva där. Hon bär alltid med sig en andningsmask som filtrerar luften från dofter och gaser. Sin livlina kallar hon den.
– När det varit som värst har jag till och med sovit med den och jag vet inte hur många timmar jag suttit i tevesoffan med den på, förklarar Lena.
För att underlätta livet har hon och maken Leif Berglund byggt en liten stuga nere vid bryggan. Ett hus anpassat efter Lenas behov av en doft- och kemikaliefri miljö. Situationen utomhus har hon däremot inte rått på, trots en envis kamp.
– Det känns som ett hån när Enköpings kommun marknadsför sig som miljövänligt, konstaterar hon och berättar att studier vid bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset visat att rök från vedeldning kan vara lika farlig som avgaserna på en hårt trafikerad storstadsgata.

Landets kommuner

Ansvariga för luftkvalitén är landets kommuner som kan ange regler för vedeldning i lokala föreskrifter. Kommunerna har också möjlighet att styra förekomsten av vedeldning genom till exempel bygglov. I Plan- och bygglagen finns dessutom klara bestämmelser om vilken hänsyn som ska tas till grannar.
Lena och Leifs kontakter med kommunens tjänstemän, chefer och politiker har varit många. Återkopplingen har det dock varit lite si och så med. En broschyr om hur man eldar rätt har i alla fall skickats ut. Representanter från kommunen har också vid några stickkontroller kunnat konstatera att rekommendationerna för eldning inte efterlevs. Trots detta har inte mycket hänt.

Ett nationellt plan

Både Lena och Leif vill dock poängtera att svårigheten att komma till rätta med problemen inte enbart skall lastas kommunen. Frågan borde lyftas till ett nationellt plan, att regeringen och riksdag visar en politisk vilja att lösa ett miljöproblem som gör människor sjuka. På vissa håll i landet råder redan eldningsförbud, särskilt på platser där topografin gör att rökgasen lägger sig som ett lock över området.
Så långt är det inte alltid nödvändigt att gå och kanske heller inte önskvärt. Ved och annan typ av bioenergi är förnybara energikällor och ingår i det naturliga kretsloppet. Att elda har för många också en viktig social aspekt. För de som gärna fortsätter att sätta sig framför en mysig brasa, eller vill värma upp sitt hus, finns andra lösningar som till exempel katalysatorer på skorstenar. Forskare på KTH har kunnat visa att en katalysator på skorstenen kan sänka utsläppen med upp till 95 procent samtidigt som det är en relativt billig investering.
– Det fungerar utmärkt i Kalifornien, säger Leif och berättar att det funnits en tillverkning i Sverige som lades ner på grund av bristande intresse.

Informationsfråga

Han gör allt för att hjälpa Lena och tillsammans letar de både kunskaper och lösningar och framförallt är drivkraften att fler människor skall bli medvetna om farorna med rökgas.
– Jag tänker aldrig ge mig, det är faktiskt mitt och många andras liv det handlar om. Det här är en informationsfråga, okunskap kring rökgasers inverkan på hälsan är på tok för stor. Som en av Leifs vänner brukar säga: Det jag reagerar på är ju inte bra för någon.
Med större medvetenhet och kunskaper om hur man eldar, att man byter ut gamla vedpannor och öppna spisar till moderna som klarar utsläppskraven och dessutom kombinerar med ackumulatortank eller katalysator, då skulle vedeldningen bli miljö- och människovänligt och Lena och Leif skulle kunna bo kvar.

Vemod

Men nu måste tomten med den egenhändigt byggda och anpassade stugan säljas. Det var flera år sedan Lena kändes sig helt bra. Det är med vemod de ser sig om över vattnet där sjöfåglarna simmar omkring runt vassen, på gräset som anas under snön och de vita husen målade med lågemitterande färg.
– Nu när vi nästan är färdiga med byggandet och vi skulle få tid att leva, suckar Leif samtidigt som han förklarar hur arg han blir när han ser kvinnan som han älskar må så dåligt. Då blir valet ändå lätt.
I mun på varandra säger de att det viktigaste trots allt ändå är att de har varandra och att ingen av dem är rädda för förändringar. Vännerna runt omkring kommer de att ha kvar. Människor som visat både omsorg och hänsyn. De har redan börjat leta efter en ny plats att bosätta sig på. Ett ställe där de återigen måste bygga ett hus anpassat till Lena. Drömmen är en enslig plats vid havet.
– En plats där det blåser och jag kan gå ut och hämta min allra bästa medicin, nämligen frisk luft, säger Lena.

 

FAKTA

Elda rätt! Tips från Naturvårdsverket:

  • Snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur i eldstaden. Tänd med torra stickor, papper eller liknande och låt elden ta sig i finhuggen ved innan du fyller på vedmagasinet. Följ de eldnings- och skötsel- instruktioner som finns för just din anläggning!
  • Se till att ha en ordentlig glödbädd varje gång du fyller på vedmagasinet. Raka ihop glödbädden. Stapla veden så att ett litet mellanrum finns mellan vedträna för att få ordentlig luftinblandning.
  • Pyrelda inte. Se till att det alltid finns tillräckligt med luft till förbränningen. Följ de rekommendationer som kan finnas för din anläggning. Om sådana inte finns så håll tilluftsspjäll och rökgasspjäll tillräckligt öppna, hellre för mycket luft än för lite.

Läs mer i Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt, www.naturvardsverket.se

Text Annica Wennström

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php