Farlig renovering

Det blir allt vanligare att renovera gamla avloppsrör istället för att byta ut dem, så kallad relining. Det går till så att insidan av rören beläggs med epoxiplast. Antingen genom att en lös plastmassa sprutas med en borste och slang på insidan av rören, eller genom att en slags strumpa genomblöts med epoxi, träs in genom röret och får härda.
Båda metoderna innebär att teknikerna måste handskas med allergiframkallande epoxiharts och härdare. Vid arbets- och miljödermatologiska patientmottagningen i Stockholm har antalet fall av kontaktallergi som orsakats av dessa ämnen ökat markant. En utvecklad kontaktallergi kan i värsta fall leda till att man tvingas byta arbete.
Arbetsmiljöverkets föreskrift om härdplaster säger att arbetsgivaren är skyldig att ha god kunskap om epoxi och informera de anställda om risker och hantering.