Familj testar att bo i god innemiljö

Under fyra år ska familjen Pihlblad bo i Dalarnas Villa. Forskningsvillan är ett utbildningsprojekt som syftar till att höja kompetensen inom byggsektorn, inte minst vad gäller inomhusmiljö.

Forskningsvillan är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, olika byggentreprenörer och Dalarnas Försäkringsbolag. Det är ritat av studenter vid Högskolan Dalarna och uppfört av gymnasielever under handledning av erfarna entreprenörer. Material till stommen står företaget Fiskarhedenvillan för. Under invigningen i juni 2019 fick villan också miljöcertifiering från Svanen.
– Det har varit roligt och intressant att följa Dalarnas Villa under hela projekttiden. Utöver energieffektivisering och hållbara materialval så har de även fokuserat mycket på innemiljön, genom bland annat fuktsäkring och ventilation, vilket är viktiga krav för Svanen, säger Helen Karlsson, rådgivare för hus och renovering på Miljömärkning Sverige i en intervju i Svensk Byggtidning.

Skriver dagbok

Familjen Pihlblad, som består av två vuxna och två barn, kommer att föra dagbok över sina upplevelser av att bo i villan. Dagboken kommer sedan att ställas mot mätvärden och statistik utförda av försäkringsbolaget.
Inomhusmiljön ska särskilt undersökas i ett forskningsprojekt av doktorand Bojana Petrovic vid Högskolan Dalarna. Två olika ventilationssystem ska testas, bland annat för att se hur de påverkar energianvändningen i huset. Ventilation kommer att styras för att få fram en optimal luftfuktighet; människan trivs bäst i en relativ luftfuktighet mellan 40-60 procent, det är då immunförsvaret fungerar som bäst, skriver man i beskrivningen av forskningsprojektet.

Praktiska lösningar

Förutom inomhusklimat och miljöpåverkan är syftet med projektet också att visa på praktiska lösningar och system som ska ge säkerhet och trygghet vid inbrott och brand- och vattenskador.
– Dalarnas Villa är ett unikt exempel på hur bra resultatet kan bli när olika branscher slår sina kloka huvuden ihop. Vi kommer att följa forskningsprojektet med avseende på inomhusmiljön och se om det kommer fram ny intressant fakta som vi kan använda oss av i kommande kriterier, säger Helen Karlsson.

Text Louise Cederlöf Foto Svanen

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php