Få landsting betalar klimatvård

Möjligheten att få åka på rehabresa har att göra med var i landet du bor. Jönköping är ett av få landsting som fortfarande har kvar klimatresor för astmatiker.

Klimatvård innebär fysisk rehabilitering i ett varmt klimat med möjlighet till sol och bad. Vem som ska få åka utomlands beslutar varje landsting på egen hand. Främst är det reumatiker eller personer med neurologiska sjukdomar som får resan bekostad.
Stockholms läns landsting tog bort möjligheten till utlandsrehabilitering för astmatiker efter en utvärdering, där man kom fram till att klimatresor enbart kunde användas av lindrigt sjuka astmatiker. Dessutom kan man lika gärna betala en charterresa på egen hand – och uppnå samma effekter, ansåg man.

Okänd möjlighet

Men alla landsting är inte av samma åsikt. Vid landstinget i Jönköpings län anser man fortfarande att det är värt att bekosta rehabilitering utomlands för astmatiker.
– Det gäller ju att kartlägga vilken effekt det ger och de som har varit iväg har haft en gynnsam effekt av resan, säger Susanne Almers, utredare vid landstinget i Jönköpings län.
Där är det främst personer med svår astma som får åka. Söktrycket på behandlingsresorna är dock lågt, kanske för att så få känner till möjligheten. I fjol ansökte två personer om att få åka och bägge blev beviljade.
– Den läkare som remitterar har bedömt att det är en så pass svår astma att man har en gynnsam effekt av att komma iväg på en sådan här period, säger Susanne Almers.
Rehabiliteringen sker vid anläggningen Vintersol på Teneriffa, en del av Kanarieöarna, och är fyra veckor lång. Väl där får varje patient ett individuellt program som består av bland annat konditions- och styrketräning.
– Vi försöker individualisera så mycket vi kan för att tillgodose individens behov, säger Pablo González Dorta, vd på Vintersol.

Reser privat

Anläggningen tar emot 400–500 neurologiskt sjuka och 300–400 reumatiker per år. Astmapatienter hör till ovanligheterna numera, under 2012 handlade det om totalt åtta personer.
Patienten själv får betala ett pris som motsvarar den kostnad som tas ut för sjukhusvård i Sverige. Summan varierar mellan landstingen, men ligger på runt hundralappen per dag.
På Vintersol tar man också emot patienter som kommer privat, som bekostar sin resa på egen hand.
– De behöver ingen remiss men vi måste ha ett aktuellt läkarintyg, säger Pablo González Dorta.
Susanne Almers menar att de flesta som söker och beviljas resa i Jönköping är personer med psoriasis, reumatiska- och neurologiska sjukdomar.
– Vi har inte öronmärkta platser för just astma. Men är det fler som söker än vi har platser får vi prioritera, säger hon.
I dag är det endast ett landsting förutom Jönköpings som i praktiken erbjuder klimatvård utomlands för astmatiker; Västra Götalands läns landsting. Men det är bara ett fåtal med allvarlig astma som får åka. I Gotlands läns landsting finns möjligheten att åka bort kvar för astmatiker, men i praktiken är det nästan ingen patient som skickas. Hallands läns landsting erbjuder klimatvård för ett fåtal personer med atopiskt eksem varje år.

Fixa klimatresan själv

  • Åk till ett varmt land och vistas i havsmiljö.
  • Om du har råd var gärna borta länge.
  • Ät hälsosam mat.
  • Unna dig fysisk, men lugn, träning i små mängder.
  • Kombinera med din medicin.

Text Maja Lundbäck

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php