Ett nytt liv i en ny värld

Om du känner att du vill ha så mycket Allergia som möjligt finns den nu också på webben. På Allergia.se kan du söka efter allt du tidigare läst i Allergia. Där finns artiklar från 1998 och framåt. Vi har också ett särskilt arkiv för våra recept så att de ska bli lättare att hitta. Eller skriv själv i forumet. Läs mer på sidan 29.
Allergias nya liv på webben ersätter inte på något sätt det gamla som papperstidning. Det blir ett komplement. Lättare att förstora om du har svårt att se, och utan dofter om du mår bättre av det.
Ja, världen förändras. Och inte bara till det bättre. De flesta av oss vet hur svårt det har blivit att få vara sjukskriven en längre tid trots att kroniska sjukdomar inte precis går över.
Allergia har tittat på den pågående utredningen om socialförsäkringen och förstått att man, bland annat, utreder om någon annan än staten ska vara ansvarig för sjukpenningen i framtiden. Läs mer på sidan 10.

Text Annika Olsson