Eskil Hedberg – eldsjäl i Ronnebyföreningen

År 1982 gick Eskil Hedberg på sitt första årsmöte i den lokala astma- och allergiföreningen i Ronneby. När han gick därifrån hade han blivit vald till ordförande.

Eskil Hedberg har nu hunnit fylla 77 år. Nästa år har han varit aktiv som ordförande i allergiföreningen i över halva sitt liv, i 40 år.

– Jag hade varit på en föreläsning som föreningen arrangerade, blivit medlem och så gick jag på årsmötet. Där kunde jag väl inte vara tyst utan gjorde min röst hörd och då blev jag tillfrågad om att ta plats i styrelsen. Först som kassör, men det ville jag inte, då tog den sittande ordföranden den posten och jag blev ny ordförande.

Många minnen

Från de gångna 40 åren minns Eskil Hedberg speciellt Röda Fjädern-kampanjen 1989, då föreningen och hela Blekinge var med och samlade in pengar till forskning, och Allergitåget 1995, då tåget fick köra in och stå på ett industrispår vid Hoglands park i Karlskrona.

Så småningom ledde engagemanget till en anställning på Blekinge läns astma- och allergiförenings kansli, från 1994 fram till pensionen 2009.

– Jag har också suttit i Karlskrona kommuns allergikommitté, där jag hade ett mångårigt, mycket gott samarbete med allergisamordnaren Evy Sareklint, bland andra.

Under elva år var han också ledamot i Astma- och Allergiförbundets valberedning.

Fokus på påverkan

Ronnebyföreningen har haft många trevliga sammankomster genom åren och bland annat gjort uppskattade dagsutflykter med buss, men fokuset har till stor del legat på att påverka närsamhället och sprida kunskap och information. Blekinge länsförening är en av få i landet som fortfarande har en levande allergiombudsverksamhet. Allergiombud är personer som på frivillig grund åtagit sig att ha ett speciellt ansvar för allergifrågor i skolan.

– Vi har regelbundna allergiombudsutbildningar. Den senaste var för allergiombud i Karlskrona kommun och arrangerades tillsammans med Karlskronas allergikommitté. Den var digital och handlade om innemiljöns betydelse för hälsan, med 31 deltagare. Marie-Louise Luther från förbundskansliet medverkade och delade med sig av sin expertkunskap.

Sedan 2019 heter föreningen Ronneby/Karlskrona och har ungefär 170 medlemmar. I dag kämpar man för att få en allergikonsulent och certifierade astma- och allergimottagningar till Blekinge.

Fortsatt engagemang

Eskil Hedberg har själv lidit av svår astma och atopiskt eksem den största delen av sitt liv.

– Men nu är jag helt symtomfri och det beror på att jag fått börja med ett ganska nytt, biologiskt läkemedel i form av en spruta som tas var fjortonde dag. Det är mot eksemet, men det har också dokumenterad effekt mot astma så nu behöver jag ingen astmamedicin.

Han säger att han gärna blir ersatt på ordförandeposten nu, men han brinner alltjämt för allergifrågorna.

– Den 20 november ska jag vara med på en marknad i Möljeryd och sälja fågelholkar och älgar i trä som jag gjort. Hela försäljningssumman går oavkortat till forskningsfonden.

Text Lena Granström Foto Monica Hedberg