– En rolig förening där det händer mycket

Astma- och allergiföreningen i Skövde anordnar minst en medlemsaktivitet i månaden. Under pandemin är det mest sådant man kan göra utomhus, såväl sommar som vinter.

Föreningens ordförande Marie Göthe räknar upp en rad med aktiviteter som föreningen genomförde under förra året.

– Skridskoåkning på en sjö, fiske, promenader, utflykt till Tivedens nationalpark, grillning, kanot, ridning, höghöjdsbana, bad i Vättern, bad i badtunna, yoga (både utomhus och via länk), öringsafari…

– Jag har säkert glömt något också. Vi försöker göra sådant som är lite enkelt och kravlöst, men som ger en guldkant i vardagen. Många är ensamma och isolerade, speciellt i coronatider, och uppskattar att ses under säkra förhållanden.

Några kanske reagerar på aktiviteten ridning, men föreningens styrelse tycker inte att alla behöver kunna göra allt, utan tanken är att det ska finnas en bredd så att alla kan hitta något som lockar.

– Vi vill vara en rolig förening där det händer mycket.

Öringsafarin drog många intresserade

En aktivitet som blev väldigt populär var öringsafarin. Antalet anmälda blev så stor att man fick dela upp dem på två tillfällen, med 15 personer i varje.

– Vi följde öringens väg från Vättern, längs Hjoån till deras lekplats i Mullsjön där de lägger sin rom och ynglen kläcks.

Ambitionen är att deltagandet inte ska kosta så mycket, för det mesta sponsrar föreningen med halva kostnaden. Det är möjligt genom ett aktivt sökande av pengar från olika fonder, bland annat Blomsterfonden, och kommunala bidrag.

Föreningen ligger ganska stabilt på drygt 400 medlemmar. Aktiviteterna lockar en del nya, framför allt familjemedlemmar, vilket kompenserar för det naturliga tappet varje år. Man är noga med att kräva medlemskap för att delta i arrangemangen.

Härnäst i planerna ligger ett besök på djurparken Nordens Ark i Bohuslän i mitten av april. Deltagarna åker dit i egna bilar och parken är stor med öppna utomhusytor. Lite längre fram väntar en vandringsresa till Säfsen.

Delar upp ansvaret

Föreningen kommunicerar för närvarande brevledes med medlemmarna, men man har påbörjat arbetet med att samla in e-postadresser och kommer att gå över till att skicka mejl. Mycket av informationen sprids också via den mycket aktiva facebook-sidan som uppdateras ofta.

Hur mäktar ni med allt detta?

– Vi är en liten styrelse på fyra personer där alla gör sin del. Vi delar upp ansvaret på aktiviteterna mellan oss.

Text Lena Granström Foto Marie Göthe