Checklista för bättre skolmiljö

Det är vid den här tiden på året som vi är inomhus som mest. Fönster och dörrar är stängda för att hålla kylan ute. Det är nu vi blir som mest påverkade av innemiljön. Hemma kan vi påverka vår miljö, men hur är det på arbetsplatsen och i skolan?
Allergia följde med när Roskilde förskola i Skåne gjorde allergirond (sidan 10). Allergironden är en checklista för att se om något på skolan behöver förbättras ur allergisynpunkt. Man går igenom allt från ventilation till val av städprodukter.
Många skolor tycker att det är ett bra sätt både att få ner sjukfrånvaron och att öka prestation och trivsel på skolan. Det är också billigare med förebyggande arbete än stora åtgärder i efterhand.
Arbetsmiljöverket anser att skolmiljön är gravt eftersatt och ska nu inspektera landets skolor fram till år 2016 (sidan 13).
Kanske vill du påverka dina barns skola att göra allergironden innan de blir inspekterade av arbetsmiljöverket? Prata med rektor på skolan. Checklistan finns på allergirond.se. Och den är gratis!

Text Annika Olsson