Chatta med en expert


Allergismart.se är en webbtjänst för dig som vill bli mer allergismart i vardagen. Under våren har du där chansen att ställa frågor till experter inom olika allergiområden.


För närvarande är följande experter inbokade:

  • Jonas Binnmyr, ombudsman och forskare, om pälsdjursallergi, 17 april, kl. 11.30–12.30.
  • Eva Millqvist, forskare, om SHR/doftöverkänslighet, 24 april, kl. 20–21.
  • Emma Grönlund, generalsekreterare Unga Allergiker, om påverkan i skolan, 25 april, kl. 11.30–12.30.
  • Marie-Louise Luther, ombudsman, om innemiljö, 25 maj, kl. 11.30–12.30.
  • Andrea Mikkelsen, leg. dietist och forskare, om kost, 8 maj, kl. 20–21.
  • Magnus Wickman, allergolog och forskare, om allergi och överkänslighet, 22 maj, kl. 20–21.

Fler experter tillkommer. För uppdateringar besök www.allergismart.se.
Har du inte möjlighet att vara online vid själva chattillfället går det bra att mejla din fråga samt vem du önskar svar från till allergismart@astmaoallergiforbundet.se (tas med i mån av plats). Chattarna går att läsa i efterhand på allergismart.se.
Du behöver ha skapat en profil och vara inloggad för att kunna ställa frågor.
På allergismart.se kan du även utbyta erfarenheter, gå en kurs, läsa spännande artiklar och kolla på filmer.

Förening byter namn

Astma- och Allergiföreningen i Borlänge har bytt namn till Astma- och Allergiföreningen Siljansringen.

13,8 miljoner från Postkodlotteriet

Astma- och Allergiförbundet fick vid Postkodlotteriets årliga utdelning till sina förmånstagare stöd med sju miljoner kronor. Förutom detta erhölls även 5,8 miljoner till projektet ”Hälsans Konsumentinformation”. En av målsättningarna med projektet är att förbundet aktivt ska uppsöka och systematiskt testa produkter och tjänster ut hälso- och allergisynpunkt.
Sedan 2009 är förbundet förmånstagare hos PostkodLotteriet som varje år skänker sitt överskott till över 50 olika ideella organisationer.
En stor del av årets stöd går till att stödja allergiforskningen. Resterande del går till verksamheten för föreningarna och förbundet, till exempel lägerverksamhet för barn och unga, föreläsningar, framtagande och spridning av ny kunskap och påverkansarbete.

Generalsekreterare Ulf Brändström och ordförande Maritha Sedvallson med de symboliska checkarna.

Generalsekreterare Ulf Brändström och ordförande Maritha Sedvallson tog emot de symboliska checkarna.

Ny på kansliet

Ronny Mattsson anställdes i februari på en tjänst som pressekreterare/organisationsinformatör. Organisationsinformatörtjänsten är nyinrättad. Ronny är 45 år och har erfarenhet som pressansvarig och som projektledare från bland annat kulturbranschen, Kungliga biblioteket och Stockholms stad.


Pengar från Humanfonden

Astma- och Allergiförbundet fick på Alla hjärtans dag 14 februari ta emot 516 663 kronor från Swedbank Robur Humanfond. Pengarna har fondens alla sparare bidragit med under året och en viss andel av fondens avkastning får över 70 olika ideella organisationer dela på varje år.
Att spara pengar i Humanfonden är ett enkelt och bra sätt att stödja förbundets verksamhet och samtidigt få dina egna pengar att växa. Humanfonden har ingen avgift och förbundet får två procent av avkastningen varje år. Företagen som fonden investerar i måste dessutom vara ansvarsfulla och följa riktlinjer om miljö, etik och mänskliga rättigheter.
Läs mer om Humanfonden på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/humanfond


Bättre skolmiljö – förbundets valfråga

Förbundet kommer inför riksdagsvalet i höst driva frågan om brister i skolmiljön. Samma fråga drevs även vid förra valet med ett krav på ”klassrumspeng”. Vårt engagemang då blev framgångsrikt och ledde till att regeringen införde den så kallade ”skolmiljarden”.
Förbundet kommer bland annat att samarbeta med andra aktörer och skriva pressmeddelanden och debattartiklar och planerar även att medverka i Almedalen och under Järvaveckan för att lyfta valfrågan.
I mitten av februari fick vi en debattartikel publicerad i Sydsvenskan kring att satsningar på skolmiljön ger bättre resultat.

Unga Allergikers valkampanj – matvalet

Det finns stor okunskap och oförståelse kring allergier i skolan. Detta drabbar i första hand elever som riskerar att bli sjuka och tvingas vistas i en otrygg miljö, men också skolpersonal som även de får en otrygg arbetsmiljö. När det kommer till specialkost så visar forskning att över 20 procent av barn kommer bli utan mat minst en gång per läsår och lika många kommer att bli serverade fel mat, vilket i värsta fall kan innebära livsfara. Det är inte okej – därför ställer sig Unga Allergiker nu upp och kräver obligatorisk utbildning för alla som hanterar specialkost i köket samt ökade kunskapsinsatser för all annan personal som hanterar kost till elever med födoämnesallergi.
– Inför valet kommer vi att jobba med att få kommunerna att fatta beslut kring detta, de måste ta sitt ansvar. Det kan inte ligga på varje enskild skola, säger Sofia Olsson, förbundsordförande i Unga Allergiker.

Debattartikel om rökfritt

Astma- och Allergiförbundet medverkade i en debattartikel den 18 mars tillsammans med Hotell- och Restaurangfacket, Cancerfonden och Unga Allergiker kring krav på rökfria
uteserveringar. Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle i anknytning till regeringens proposition angående flera tobaksförebyggande förslag, bland annat om rökfritt på uteserveringar.

Foto Colourbox