Börja med mjölk tidigt

Att vänta med att införa mjölkprodukter i kosten till små barn kan öka risken för allergi, tvärtemot vad man tidigare trott. Det är nederländska forskare vid bland annat universitetet i Maastricht som publicerat en studie som går på tvärs med den etablerade föreställningen att risken för utvecklingen av allergier minskar om man väntar med att introducera mjölkprodukter i kosten hos små barn.

Studien

Studien omfattar cirka 2 500 barn. Uppgifter om barnens ålder vid introduktionen av olika födoämnen samlades in via regelbundna enkäter tills barnen var två år, liksom uppgifter om förekomsten av allergiska symtom som eksem och atopisk dermatit. Vid två års ålder undersöktes förekomsten av allergisk sensibilisering via blodprover.
Barn som introducerats för mjölkprodukter efter nio månaders ålder löpte en ökad risk att drabbas av atopiskt eksem. Detta gällde även efter att barn med tidiga symtom exkluderats, för att utesluta ett omvänt orsakssamband. Resultaten visade också att fördröjning av flera andra födoämnen var förknippat med en ökad risk för allergiska symtom vid två års ålder.
Att vänta med att introducera exempelvis mjölkprodukter är därför inte nödvändigtvis av godo för att förhindra utvecklingen av allergi hos barn, är forskarnas slutsats.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php