Bidrag för bostadsanpassning

Om du behöver anpassa din bostad på grund av astma eller allergi finns ett särskilt bidrag du kan söka från kommunen.

Bostadsanpassningsbidraget finns till för att den som har en funktionsnedsättning av något slag, däribland allergi, ska kunna bo kvar hemma. Bidraget, som finns att söka i samtliga kommuner, är avsett för ens permanenta bostad och gäller oavsett om man äger eller hyr sin bostad.
– När det gäller allergi kan det i befintliga bostäder handla om installation av centraldammsugare, luftrening eller hjälp med att ta bort en heltäckningsmatta, säger Ylva Storm på Boverket, som är tillsynsmyndighet och utgivare av handboken om bostadsanpassningsbidraget.

Tydlig koppling

För att det ekonomiska stödet ska beviljas måste det finnas en tydlig koppling till funktionsnedsättningen och det man vill ha åtgärdat. Besvären ska vara bestående eller långvariga och styrkas av intyg från läkare eller annan sakkunnig. Ett annat villkor är att det gäller för fasta funktioner i bostaden, och som det räknas sådant som normalt skulle lämnas kvar vid en flytt och att åtgärden inte behöver ske av andra orsaker.
– Om principen ”väsentligen andra orsaker” träder in så kan det blir avslag. Ett exempel kan vara om en heltäckningsmatta anses var så gammal och sliten att den ändå behöver bytas ut, säger Ylva Storm.

Skälig kostnad

Det är den sökande själv som ansvarar för att ta in offerter och anlita hantverkare för anpassningen i bostaden. I lagen finns inget kostnadstak, men däremot finns en skrivning om att det ska vara en ”skälig” kostnad.
– Det betyder att om man har anlitar en entreprenör som är avsevärt mycket dyrare än andra så kanske man får ett belopp motsvarande den lägre offerten. Sedan kan det variera mellan kommunerna ifall man åker ut och tittar på arbetena innan man betalar ut pengarna.
Ylva Storm påpekar också att även om man har fått bidrag beviljat från kommunen kan det behövas ett medgivande från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen innan bostaden anpassas.

Källa: Boverket, Stockholms stad.

Fakta

Nuvarande lag om bostadsanpassningbidrag trädde i kraft 1 januari 1993, men det har funnits bestämmelser på området ända sedan slutet av 1950-talet. En översyn av lagen gjordes av Boverket på uppdrag av regeringen 2013-2014. Förslag till ny lag finns men något beslut har inte kommit i frågan. Nuvarande lag gäller därför tillsvidare.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox