Bättre lärandemiljö i skolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten, i samarbete med Astma- och Allergiförbundet, Hjärtebarnsföreningen och Svenska diabetesförbundet, har för första gången anordnat en gemensam utbildningsdag om lärandemiljöer för elever med diabetes, hjärtfel eller astma och allergi. Deltagare var specialpedagoger, rektorer och andra personer från skolor i södra Sverige. Bland dem som delade med sig av sina kunskaper fanns unga vuxna, som berättade om sina upplevelser från den egna skoltiden, sakkunniga rådgivare inom idrott och hälsa samt medicinskt kunniga personer.