Är du en fritidsallergiker?

Med stor sannolikhet har vi under denna pollenrika sommar fått nya personer med allergi i Sverige, både heltidsallergiker och fritidsallergiker. Det senare är ett begrepp jag snubblat över denna sommar, fritidsallergiker. Personen som använde uttrycket menade att han bara hade allergiproblem under vissa tider och perioder under året och inte begränsades i sitt vardagsliv av sin allergisjukdom. Därför fanns heller ingen anledning att gå med i förening och förbund, stödja allergiforskningen eller verka för ett mer tillgängligt samhälle.
Det är en olycklig inställning då allergisjukdom inte är ett konstant tillstånd utan för de flesta med allergi varierar symtomens förekomst och kraft övertid och är beroende på vilka miljöer och situationer du hamnar i. Eftersom det också finns ett starkt ärftligt inslag i de allergiska sjukdomarna finns det också en större risk att barn och barnbarn får ta över den allergisjukdom man bär på och i vilken grad kan man inte förutspå.
Det är idag vi behöver vara solidariska, exempelvis genom att ge stöd till den som idag har det svårare än vad jag själv har, organisera oss och påverka i samhället och skapa en bättre framtid både för oss själva och för våra barn och barnbarn.
Med önskning om en färgglad och trevlig höst!

Text Maritha Sedvallson